بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان‌ها

چکیده

هدف این مقاله شناسایی حوزه‌های ارتقای سطح اجرای مدیریت زنجیره تأمین (SCM) است. مدل‌ مفهومی‌ شرایط مدیریت‌ زنجیره تأمین داخلی و مشترک برای به‌کارگیری فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین، که پیشگام اصلی اجرای مدیریت‌ زنجیره تأمین است، توسعه یافته و ارائه می‌گردد. براساس یک نظرسنجی از 174 مدیر ارشد به نمایندگی از سازمان‌های بزرگ، مدل سازی معادلات ساختاری و به دنبال آن تحلیل سه مرحله‌ای اهمیت عملکرد انجام شد. نتایج نشان می‌دهد شرایط مدیریت زنجیره تأمین داخلی، به‌خصوص فن‌آوری اطلاعات و منابع انسانی، عوامل اصلی در ارتقای سطح کلی اجرای مدیریت زنجیره تأمین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the execution of supply chain management in organizations

چکیده [English]

The aim of this paper is to identify areas for improving the level of supply chain management (SCM) execution. A conceptual model was developed that proposes internal and joint SCM conditions and the adoption of SCM processes as the main antecedents of SCM execution. Based on a survey of 174 senior managers representing large organizations structural equation modeling was conducted followed by a three-step importance-performance analysis. The results show that internal SCM conditions, specifically information technology and human resources, are the major drivers for improving the total level of SCM execution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Importance-performance analysis