کاربرد GIS برای مسیریابی در سیستم حمل‌ونقل لجستیک انتظامی

نویسنده

چکیده

نگاه به موضوع لجستیک در نیروی انتظامی از زوایای مختلف، بازتاب‌های گوناگونی دارد. یکی از اهدافی که می‌توان برای لجستیک در نظر گرفت و همه به طور خاص و عام آن را پذیرفته‌اند، پشتیبانی عمومی و اختصاصی از سازمان است. یک سازمان برای بقای خود به‌طور مسلم باید به مدیریت لجستیک خود نگاه کند. مجموعه نیازهای عمومی و اختصاصی به پشتیبانی در نیروی انتظامی نیز از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. تعریف حفظ آمادگی سازمان هم در اذهان مختلف متفاوت است، ولی به‌طور ویژه نگاه لجستیک به آمادگی سازمان، بهنگام بودن و آماده بودن همه سیستم‌ها در حد نیاز برای اجرای عملیات است. مهم‌ترین موضوع در امر لجستیک نیروهای انتظامی، داشتن سرعت عمل در ارسال و تدارک آن‌ها در منطقه عملیات است. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، این قابلیت و توانایی را دارند که در زمینه‌های متفاوت از جمله تعیین نزدیک‌ترین مسیر نیز استفاده شوند. در این مقاله کارآمدی مسیر را بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a Application of GISfor routing in NAJA transportation logistics system

نویسنده [English]

  • farhad nikzad
چکیده [English]

The logistic issue of NAJA has various reflections from different angles. Public and private support of the organization is one of the goals that all the special and general accept it for logistic. An organization must certainly be granted to its management for its survival. General and specific set of requirements ofNAJA logistic have special importance and sensitivity. The definition of the readiness maintain ofthe organization is different in various minds, but particularly logistic view to organization readiness is timeliness and getting ready of all systems to run the operationas needed. An important issue in logistic of NAJA is speed of in their sending and Provision in the operation region. Geographic Information Systems (GIS), have the ability and potential to be used in different contexts, including determination of nearest path. In this paper, we investigate the efficiency of route.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land transportation
  • logistics
  • Enforcement operation
  • GIS