چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین

نویسندگان

چکیده

در طی دهه گذشته، خرید سنتی و عملکرد‌های لجستیکی به‌صورت یک رویکرد راهبردی گسترده‌تر برای مدیریت مواد و توزیع (که به مدیریت زنجیره تأمین معروف است) تکامل یافته است. تحقیق حاضر، پایه آثار علمی نوشتاری و توسعه مدیریت زنجیره تأمین را از دو مسیر مجزا که نهایتاً در عصر مدرن رویکرد کل نگر، نسبت به مدیریت لجستیکی مواد و عملیات ادغام شده، مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. علاوه بر این، از آن‌جایی که مقاله حاظر مملو از واژه‌‌ها‌ی‌ فنی مهمی است که عناصر یا مراحل این فلسفه مدیریتی را مخاطب می‌سازد، تلاش می‌کند توصیف روشنی از مدیریت زنجیره تأمین ارائه دهد. این مقاله همچنین، راهبرد‌های مدیریت زنجیره تأمین و شرایط منجر به مدیریت زنجیره تأمین را مورد بحث قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a framework of supply chain management literature

نویسندگان [English]

  • keah choon tan
  • isa sharifi
  • moslem mohamadi
چکیده [English]

Over the past decade, the traditional purchasing and logistics functions have evolved into a broader strategic approach to materials and distribution management known as supply chain management. This research reviews the literature base and development of supply chain management from two separate paths that eventually merged into the modern era of a holistic and strategic approach to operations, materials and logistics management. In addition, this article attempts to clearly describe supply chain management since the literature is replete with buzzwords that address elements or stages of this new management philosophy. This article also discusses various supply chain management strategies and the conditions conducive to supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistics
  • Physical distribution
  • Purchasing
  • Supply chain managemen