مفهوم لجستیک

نویسندگان

چکیده

لجستیک مدیریتی است که به هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تأمینی مثل تدارکات، تولید، فروش و توزیع، با تقاضا می‌پردازد. هدف لجستیک ارتقای قابلیت رقابت سازمان و افزایش ارزش سازمان بوسیله درک مقوله‌های تحقق رضایت‌مندی مشتریان، حذف سرمایه‌های غیرسودآور و کمینه‌سازی حمل و نقل آنها و کاهش هزینه تأمین می‌باشد.
جهت دستیابی به اهداف فوق‌الذکر، همکاری و همیاری سازمان‌ها ضروری می‌باشد و همچنین نیاز به توسعه لجستیک با استفاده از زنجیره تأمین به شدت احساس می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Logestics Consept

نویسندگان [English]

  • s nosrat panah
  • h bayat poor
چکیده [English]

Logistics is the management which synchronizes such providing actions as procurement, production, sales, and distribution with demands. It aims to enhance corporate competitiveness and increase corporate value by realizing fulfillment of customers’ satisfaction, cutback of unprofitable inventory and minimization of its transfer, and reduction of supply costs.

To achieve those objectives mentioned above, collaboration of companies concerned is essential and development of logistics using supply chains is strongly required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics/ Organization management/ Globalization/ Environmental load/ Securing of Compliance