بررسی خوردگی سیستم‌های رانش و بدنه شناورهای آلومینیومی

نویسندگان

چکیده

خوردگی سیستم‌های رانش و بدنه شناورهای آلومینیومی یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب تجهیزات دریایی بوده، که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت‌های صنایع دریایی مطرح می‌گردد. این زیان‌ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه‌های مربوط به فناوری‌های کنترل خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش‌ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. این مطالعات به تدوین راهبردها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و روش‌های مؤثری در زمینهٔ پیشگیری و رفع اثرات خوردگی منجر شده که تحت عنوان "مدیریت خوردگی" مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در ایران نیز به دلیل وجود شناورهای زیادی از جمله شناورهای آلومینیومی و فولادی، در مناطق مستعد پدیدة خوردگی، بررسی این پدیده و مدیریت آن، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد. هدف مقاله حاضر بررسی انواع خورد‌گی‌های موجود در سیستم‌های رانش و بدنه شناورهای آلومینیومی است به‌گونه‌ای که بتوان درک درستی از خوردگی شناورهای آلومینیومی و انتخاب روش‌های مناسب حفاظت ارائه نموده و از صرف هزینه‌های هنگفت نگهداری و تعمیر شناورهای آلومینیومی جلوگیری کرده و آمادگی عملیاتی و طول عمر آنها را افزایش داد. روش انجام تحقیق به صورت کتابخانه، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از روش‌های اعمال جریان، نصب صحیح آندهای فدا شونده، پوشش‌های رنگی مناسب، برای حفاظت آلیاژهای آلومینیومی جهت افزایش طول عمر بدنه و سیستم‌های رانش شناورهای آلومینیومی در امر نگهداری و تعمیرات اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

A Research of Corrosion Propulsion Systems and Aluminum Ships

نویسندگان [English]

  • asghar aghaei
  • abass hasanvand
چکیده [English]

Corrosion propulsion systems and aluminum ships is one of the main causes for the naval equipments to be destroyed, and is also recognized as one of the most damaging factors for the naval industry. These damages are so important that the researches on the corrosion control technologies have specified the major ratio of the developed countries research projects to it. These studies have been resulted in establishing efficient rules, strategies, and methods in terms of corrosion prevention and corrosion effects removal; which are called “corrosion management”. Also in Iran similar activities have been taken due to the availability of various types of aluminum and iron ships. The purpose of the existing paper is the analyses and determination of various types of propulsion systems and aluminum ships body kit in order to gain the appropriate recognition of the problems and solutions in terms of these kinds of corrosion; and also prevent from the enormous costs which are caused from the maintenance and support activities of such corrosions. The results have been shown that applying methods such as; “the implemented current”, “appropriate dedicated anodes set up”, and “suitable Colored coverage” could be effective in order to lengthen the ships body kit lifetime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion/ Aluminum/ Alloys Aluminum/ Aluminum Boat/ Anode