زنجیره تأمین و موقعیت‌یابی استراتژیک

نویسندگان

چکیده

موقعیت‌یابی، به عنوان قلب استراتژی و به علت استاتیکی بودن، در مقابل تغییرات دینامیکی و فناوری و بازار، کنارگذاشته شده است. در حالی که رقبا می‌توانند هر موقعیت بازاری و مزیت رقابتی را بسرعت کپی‌برداری نموده، و به نوبه‌ی خود موفق باشند.
عملکرد مؤثر و استراتژی هر دو اساس اجرای برتر و ممتاز هستند که در نهایت هدف ابتدایی هر تشکیلات اقتصادی می‌باشد. اما با روش‌های خیلی متفاوتی عمل کنند. عملکرد مؤثر (OE) به معنی اجرای فعالیت‌های مشابه بهتر از روشی که رقیبان آن را می‌توانند انجام دهند می‌باشد. عملکرد مؤثر راندمان را در بردارد ولی محدود به آن نیست و عبارت است از تمام تمرین‌هایی که به شرکت توان استفاده از ورودی‌های خود به بهترین نحوه ممکن می‌دهد. در مقابل موقعیت استراتژیک به معنای اجرای فعالیت‌های متفاوت از رقیبان و یا اجرای فعالیت‌های مشابه به روش‌های متفاوت است. موقعیت می‌تواند بر اساس تولید زیرمجموعه تولیدات صنعتی یا خدمات باشد.
در صنایع ریلی نیز تحولات به‌سرعت رخ داده و تغییر می‌کنند. استفاده از قابلیت‌های جغرافیایی، فیزیکی و پولی، در صحنه رقابت جهانی، نیازمند اتخاذ استراتژی‌های به‌روز و دینامیکی است و برای موفقیت در کسب و کار خویش می‌بایست موقعیت‌های فناوری را شناسایی و ارزیابی نموده و به فعالیت بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain and Strategic Positioning

نویسندگان [English]

  • Jalil Ebrahimi baran
  • Mohammad reza mashayekh
چکیده [English]

Strategic Positioning believes that a small shift in the intellectual capital of senior managers, clinicians and directors in an organization can achieve a very significant shift in the strategy with the huge benefits to the organization and individuals within it.
The logo for Strategic Positioning is a lighthouse which reflects two important aspects of our philosophy: the ability to move safely from one position to another, often uncharted and dangerous, and the willingness of people to put time, effort and commitment to the construction and maintenance of safe passages for the benefit of others.
A strategic- positioning assessment is a comprehensive situational view based on existing business plans. The strategic positioning assessment yields information and knowledge to support a parallel facilities and real estate strategy review and subsequent analysis and planning activities. Corporate business plans vary from the formal and well-documented to the informal and undocumented.
The strategic- positioning assessment must be tailored to work within each corporation and each strategic
business unit. Approaches that work in one situation may not work well in another. Strategic business planning usually emphasizes market and product positioning. The allocation, deployment and optimization of resources should help achieve planned goals and objectives. Products (goods and services) produced by strategic business units comprise a product/market portfolio. Investments in existing markets and products are periodically assessed along with potential investments in new markets or new products. The market potential for each product line is reviewed by the strategic leadership team vis-a-vis enterprise potential. SCM and Strategic positioning in successful pattern, are correlated to each other. In the following essay we have reviewed the strategic positioning essential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Position/ Strategic Competition/ Market Strategy