تعیین شاخص‌های مؤثر در برون‌سپاری فعالیت‌ها

نویسندگان

چکیده

برون‌سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان‌ها و ارتقای بهره‌وری در قالب کوچک‌سازی در سال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است. مدیران تجاری و صنعتی در حالی که می‌کوشند از راهبرد برون‌سپاری استفاده کنند اما در عمل با مسائل و موضوعات مفهومی متنوعی روبرو هستند. در مطالعات مختلف، مسئله برون‌سپاری از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است. هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند به‌گونه‌ای مؤثرتر از برون‌سپاری استفاده کنند. مسئله‌ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون‌سپاری نیست، بلکه تعیین فعالیتی جهت برون‌سپاری انتخاب شود نیازمند لحاظ نمودن صدها عامل شاخص و مؤلفه‌ است. در این پژوهش، ابتدا جایگاه انتخاب فعالیت در انواع روش‌های برون‌سپاری مشخص شده است و سپس معیارها و شاخص‌های مربوط به انتخاب فعالیت‌ها که در کتب، مقالات و متون تخصصی وجود داشته، استخراج گردیده تا از طریق آنها بتوان تصمیم گرفت چه فعالیت‌هایی باید برون‌سپاری شود و چه فعالیت‌هایی باید در خود سازمان انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Effective Indices for

نویسندگان [English]

  • Masoud Mosadegh Khaah
  • Gholaamhossein Nikookaar
چکیده [English]

Outsourcing is distinguished as one of the most important tools of organizations development and promoting their profitability through downsizing, and this concept is attracted a specific attention from the managers of different organizations, while it’s implemented in different formats.
Although commercial and industrial managers are attempting to utilize the guidelines of outsourcing; facing various conceptual problems when it comes into action. In some surveys, the issue of outsourcing is analyzed form different point of views. Both managers and their consultants attempt to determine these problems and issues in order to employ the outsourcing in its most efficient way.
The problem that the top managers are encountering is not outsourcing employment, but determining the activities that should be outsourced. Making decisions about the fact that which activity should be selected to be outsourced requires considering hundreds of factors and elements. In this survey initially the position of selecting activities is determined in various types of outsourcing methods, and then the measures and indices related to selecting activities are extracted form the papers and books which are published in this field of study. This way it could be possible to make suitable decisions about the activities required to be outsourced and the ones which should be done inside the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing/ Selecting Activity/ Decision Making/ Service Depositors