مدل‌ بازی رتبه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده در زنجیرة تأمین

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل اهمیت رقابت‌پذیری زنجیره تأمین مسئله انتخاب تأمین‌کننده یکی از کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل در زنجیره تأمین می‌باشد. بدین‌منظور شرکت‌های مختلف معیارهای متفاوتی را جهت انتخاب صحیح تأمین‌کنندگان خود در نظر می‌گیرند. در این مقاله سه معیار اصلی قیمت، کیفیت و زمان تحویل در نظر گرفته شده است. این مقاله توسعه‌ای از تئوری بازی‌ها را به کار گرفته تا مسئله انتخاب تأمین‌کننده را برای دو خریدار در میان تأمین‌کنندگان موجود مورد بررسی قرار دهد و در نهایت توصیه‌ای جهت انتخاب تأمین‌کننده با توجه به تصمیم حریف ارائه می‌شود. لذا در نهایت بهترین گزینه خرید برای هر بازیکن مشخص می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Game Ranking Theory for Selecting the Supplier in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Rasool Sedigh Mirzaee
  • Mehrdad Aghaa Mohahamad Ali Kermani
  • Farid Alborzi
چکیده [English]

Nowadays, with regard to the importance of supply chain competitiveness, the issue of selecting the supplier is one the most vital key factors in supply chain management.

For this reason, various organizations consider different types of measure for the accurate selecting of suppliers.In this article a development of the Games theory is employed to analyze the issue of selecting the appropriate supplier form the available suppliers, in the favor of two different buyers, and finally a suggestion will be provided for selecting the supplier due to the competitor’s decisions.

So at last, the best choice of buying for each player will be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Selecting the supplier/ Game theory/ Ranking Game/ Supply Chain