الگوبـرداری از بهتـرین‌ها

نویسندگان

چکیده

الگوبرداری از بهترین‌ها یک جستجوی ساختاریافته و طراحی شده برای بهترین رویه‌ها و فعالیت‌های یک صنعت می‌باشد که می‌تواند به یک عملکرد فوق رقابتی ختم شود. سازمان‌هایی که روند فرآیند را به درستی معرفی می‌کنند می‌توانند از آن برای ایجاد یک جهش کمّی در عملکرد سازمان استفاده کنند و به توسعه‌ی فرهنگی که در آن مدیران و کارکنان به طور پیوسته‌ای به‌دنبال پیشرفت هستند بپردازند.
فرآیند الگوبرداری از بهترین‌ها به طور خاص در درون فرآیند لجستیک می‌تواند برای اهداف گوناگونی استفاده شود، که دامنه‌ی این اهداف از ارزیابی عملکرد تمامی عملیات از طریق اولویت‌بندی پیشرفت‌ها، تا جستجو در سطح راهبردهای پیشرفت در زمینه‌ی خاص فعالیت‌های لجستیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bechmarking

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosrat Panaah
  • Hossein Bayat Pour
چکیده [English]

Benchmarking is the planned and structur4d search for industry best practices and procedures, which can lead to superior competitive performance. Organizations that introduce the process correctly can use it to make a quantum leap in their performance and develop a culture in which manager and staff constantly search for improvements.

Within logistics specifically, benchmarking processes can be used for a number of different purposes: from assessing the performance of the entire operation, through prioritizing improvements, to searching for off-the-shelf improvement strategies in a specific area of a logistics activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bechmarking