ارائه مدل یکپارچه تولید، تأمین و توزیع جهت تعیین هزینه‌های زنجیره تأمین

نویسندگان

چکیده

مدل یکپارچه تعیین هزینه‌ها در زنجیره تأمین برخلاف سایر مدل‌هایی که یک یا دو بعد را به کار می‌گیرند، هر سه بعد تولید، تأمین و توزیع را به‌طور همزمان به کار می‌گیرد. با توجه به اینکه در مدل یکپارچه، موجودی مدل با در نظر گرفتن هر سه مرحله با یکدیگر در نظر گرفته‌شده و تبادل هزینه‌ها به‌درستی صورت می‌گیرد، لذا هزینه‌های ایجادشده کمتر خواهد بود. این مقاله، مدلی یکپارچه بر مبنای هر سه بعد مذکور برای تعیین هزینه کل در زنجیره تأمین ارائه می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از مدل یکپارچه تولید- تأمین- توزیع در مقایسه با نتایج حاصل از سایر مدل‌ها صرفه‌جویی بیشتری در هزینه‌ها را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an integrated model of production, supply and distribution model to determine the cost of the supply chain

نویسندگان [English]

  • mehrab ramak
  • vahid niazi
  • behrooz poorvali
  • ahmad masjedi
چکیده [English]

Integrated model of determining costs in the supply chain unlike the other models, which using one or two dimensions, uses three dimensions of production, supply and distribution on the same time. According to the integrated model, the inventory of the model considered together by considering the three stages and the exchange fees are properly done, the resulting costs would be less. In this paper, an integrated model based on three dimensions to determine the total cost of supply chain. Yang and Colleagues with regard to the different layers created mixture model of the production-distribution and confirmed the possibility of building an integrated model for financing, production and distribution that can be effective in reducing costs.
The results of this study shows that using the model of integrated production-supply-distribution in comparison with results from other models lead to further savings in costs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain/ logistics/ Total cost/ Integration