بررسی انطباق مدل زنجیره ارزش پورتر و تضمین کیفیت از منظر استاندارد ایزو 9001 در زنجیره تأمین

نویسندگان

چکیده

در این مقاله که با محوریت زنجیره ارزش پورتر و بکار گیری استاندارد ایزو 9001 با روایت 2008 در زنجیره تأمین تهیه شده است، ابتدا زنجیره ارزش پورتر معرفی شده و سپس فرایندهای زنجیره تأمین مورد اشاره قرار گرفته است و سپس الگویی بر اساس استاندارد ایزو برای طراحی سیستمی پایدار جهت استانداردسازی فعالیت‌ها به طورکلی ترسیم گردیده است که این الگو می‌تواند فرایندی پویا را برای فعالیت‌های زنجیره تأمین ایجاد نماید.

عنوان مقاله [English]

Verifying compliance of Porter's value chain model and quality assurance in supply chain by using ISO 9001standard

نویسندگان [English]

  • mohammad khodabakhshi
  • mohammad kharestani
  • akram arabi amir hesar
چکیده [English]

In this paper which is focused on Porter's value chain and using the ISO 9001 version 2008 in the supply chain first of all introduced the Porter value chain and then the supply chain processes have been discussed and then intended model based on the ISO standard for designing Stable system for standardization activities and this model can establish a dynamic process for supply chain activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porter's value chain/ ISO standards (ISO) 9000 and 9001/ Quality/ Supply chain/ Safety