مدیریت زنجیره تأمین محصول تازه با برون‌سپاری تدارکات به شرکت لجستیک نوع سوم

نویسندگان

چکیده

ترابری و رساندن محصولات فاسدشدنی به بازار هدف، همواره یکی از چالش‌های فراروی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و شرکت‌های ترابری بوده است. در این مقاله زنجیره‌ی تأمینی در نظر گرفته شده است که در آن تولیدکننده، محصولی جدید را عرضه و از طریق شرکت لجستیک نوع سوم (3PL) به یک بازار دور ارسال می‌کند و توزیع‌کننده کالا را خریده و به مشتریان نهایی می‌فروشد. از آنجائی که محصول فاسدشدنی است، هم مقدار و هم کیفیت آن ممکن است در طول فرایند ترابری، کاهش یابد. هدف از انجام این تحقیق رسیدن به نقطه بهینه تصمیم‌گیری در رابطه با سه عنصر اصلی زنجیره تأمین موردنظر، یعنی «قیمت ترابری شرکت لجستیک نوع سوم»، «مقدار بارگیری محصول و قیمت عمده‌فروشی» و «مقدار خرید توزیع‌کننده و قیمت خرده‌فروشی» می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که حضور یک شرکت «لجستیک نوع سوم» تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد بهینه زنجیره تأمین دارد. همچنین در این مقاله یک طرح انگیزشی برای هماهنگی طرفین زنجیره تأمین که شامل دو قرارداد «ترخیص بازار عمده‌فروشی (WMC)» بین تولیدکننده و توزیع‌کننده و «تقسیم تخفیف قیمت عمده‌فروشی (WDS)» بین تولیدکننده و شرکت لجستیک نوع سوم می‌باشد، ارائه شده است که طرفین را وادار به عملکرد هماهنگ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fresh-product supply chain management with logistics outsourcing

نویسندگان [English]

  • yaghub rezaei
  • sina khalili khomeiran
چکیده [English]

We consider a supply chain in which a producer supplies a fresh product, through a third-party logistics (3PL) provider, to a distant market where a distributor purchases and sells it to end customers. The product is perishable, both the quantity and quality of which may deteriorate during the process of transportation. The market demand is random, sensitive to the selling price as well as the freshness of the product. We derive the optimal decisions for the three supply chain members, including the 3PL provider’s transportation fee, the producer’s shipping quantity and wholesale price, and the distributor’s purchasing quantity and retail price. We find that the presence of the 3PL provider in the supply chain has a significant impact on its performance. We propose an incentive scheme to coordinate the supply chain. The scheme consists of two contracts, including a wholesale-market clearance (WMC) contract between the producer and the distributor, and a wholesale-price-discount sharing (WDS) contract between the producer and the 3PL provider. We show that the proposed contracts can eliminate the two sources of ‘‘double marginalization’’ that exist in the three-tier supply chain, and induce the three parties to act in a coordinated way.