بررسی تأثیر اجرایی نمودن مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

نویسندگان

چکیده

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع که محصول آراء و نظرات اندیشمندان علم مدیریت همچون دمینگ، جوران، ایشیکاوا و سایرین می‌باشد در اواسط قرن بیستم و پس از جنگ دوم جهانی در کشور ژاپن نه تنها موجب بازسازی مجددصنایع آن کشور گردید بلکه شرکتهای ژاپنی طی مدت کوتاهی تبدیل به شرکت‌هایی پیشرو در جهان شده و گوی سبقت را از سایر رقبا ربودند. مطالعات انجام شده درباره تاثیرگذاری فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان‌ها نشان می‌دهد در صورتی که این سیستم مبتنی بر شرایط خاص سازمان‌ها اجرایی شود می‌تواند سبب بهبود عملکردها شود. این تحقیق با هدف کسب آگاهی از میزان تاثیر اجرائی نمودن فعالیت‌های مدیریت کیفیت جامع (شامل هفت فعالیت اصلی) بر عملکرد معاونت آمادوپشتیبانی ناجا (بر اساس چهار معیار اصلی که از راهبردهای معاونت استخراج شده) با بهره گیری توأمان از روشهای تحقیق مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته و در صدد پاسخگویی به این سئوال است که «اجرایی نمودن مدیریت کیفیت جامع تا چه میزان بر عملکرد معاونت آمادوپشتیبانی ناجا تاثیر گذار خواهد بود؟ » می‌باشد. که در نهایت نتایج حاصله بیانگر تاثیرات مثبت اجرایی نمودن سیستم مدیریت کیفیت جامع در سطح معاونت آمادوپشتیبانی ناجا می‌باشد به این صورت که این تاثیرات مثبت، در سه معیار (رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی کارکنان و اثر بخشی ماموریتها) به سرعت مشهود و در مورد دیگر (کاهش هزینه‌ها) در بلند مدت نمایان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of the implementation of total quality management on the performance of the adjutency of logistics and support of Polic

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghai
  • Hassan Koulivand
چکیده [English]

After World War II, the implementation of total quality management system, which is a product of the comments of management scientists like Deming, Jouran, Ishikawa etc, in the middle of the 20th century in Japan, not only led to restructuring of the industries, but also, in short time, converted the Japanese companies to pioneering organizations in the world. Consequently, these companies could cought out on the most developed ones. Studies show that if total quality management system is rendered based on the special conditions of organizations, it will be able to enhance the performances. The objective of this paper is to find the possible effects of the implementation of total quality management (consists of 7 fundamental activities) on the performance of the adjutency of logistics and support of Police (based on 4 fundamental criteria extracted from the adjutency’s strategies) using both liberary and field study simoltaneously, trying to answer this question: “Can the implementation of total quality managemen affect the performance of the adjutency of logistics and support of Police?”. Finally, obtained results show the positive effects of the implementation of total quality management system on three criteria (costumers and staffs satisfaction, and the mission effectiveness) instantaneously, and on the costs reduction in the long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Quality
  • performance
  • Supply Chain Management