روش‌های اندازه‌گیری عملکرد سیستم لجستیک

نویسندگان

چکیده

لجستیک شامل مجموعه‌ای از کارکردها و فعالیت‌ها نظیر یکپارچه سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا، بسته بندی و غیره است و در مواردی نیز شامل امنیت می‌شود که خود بخشی از زنجیره تامین است که ارزش زمان و مکان را به آن می‌افزاید. هر سازمانی برای آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌ها و نتایج عملکردش در محیط های پویا و پیچیده نیازمند به برقراری سیستمهای مناسب اندازه گیری عملکرد خاص خود می باشد. نبود چنین سیستمی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی سیستم بوده و موجب رکود سازمان های باز می گردد. کارا بودن سیستم اندازه گیری عملکرد یک قدرت رقابتی است چرا که منجر به تصمیم گیری بهتر می گردد. یک سیتم اندازه گیری عملکرد، باید دارای خصوصیاتی چون جامعیت، قابل اثبات بودن، یکپارچگی عمودی و افقی، قابلیت مقایسه داخلی و دارای یک برنامه عملیاتی راهنما باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logistics performance measurement systems

نویسندگان [English]

  • Mehrab Ramak
  • Behrooz Poorvali
  • Mohammad Hassan Shahreza
چکیده [English]

Logistics is a set of functions such as data integration, transportation, storage, inventory, stuff displacement, packaging etc, and sometimes security as an important part of supply chain which adds the value of time and position to it. Every organization needs to have appropriate measurement systems to identify the level of desirability and quality of its activities. The absence of such system implies the lack of connectivity between the inner and outer parts of the system, which results to the depression of open organizations. Performance measurement systems effectiveness is a competitive power; since it helps to make better decisions. A suitable performance measurement system should have several properties including collectivity, universality, verifiability, vertical and horizontal integrity, internal comparison capability, and an operational guiding program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics performance
  • Measurement criteria
  • Performance Measurement
  • Supply Chain