استانداردسازی پیوست‌های فنی قراردادها در آماد و پشتیبانی ناجا

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی – عضو هیئت علمی دانشگاه ناجا

چکیده

امروزه به دلیل تنوع منابع تامین کالا و خدمات و فعالیت آن ها در شبکه گسترده زنجیره تامین و ارائه محصولات مختلف با مدل ها، قابلیت های متنوع و فناوری های متفاوت، موضوع تامین و خرید به یک مساله مهم و پیچیده برای سازمان ها و شرکت ها، تبدیل شده است. بدیهی است توجه ویژه به موضوع مستندسازی خواسته ها و انتظارات خریداران (بهره برداران اصلی) از کالاها و خدمات مورد نظردر قالب پیوست های فنی به منظور انتخاب منبع یا منابع تامین در قالب قراردادهایی که بین خریدار و فروشنده منعقد می گردد، در جهت حل این مساله معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین اهمیت و ضرورت توجه به محتوی فنی (پیوست های فنی)، با لحاظ قراردادن مبانی و اصول حقوقی و بازرگانی در متن قراردادهای تامین کالا و خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود. در این مقاله ضمن پرداختن به موضوعات نظری مانند: تشریح و تبیین نیازمندی ها، اصول، الزامات مربوط به نحوی استاندارد سازی پیوست های فنی در قرارداد ها با بهره گیری از روش کتابخانه ای، بررسی برخی از اسناد پیوست های فنی تدوین شده برای محصولات متنوع و مصاحبه با برخی صاحب نظران، نتایج حاصله در قالب یک استاندارد پیوست های فنی مناسب تحت عنوان " ملاحظات اساسی در تهیه پیش نویس پیوست های فنی در سازمان قرارداد ها " ارایه گردیده است که موجب ایجاد زبان مشترک، ملاک ارزیابی و وحدت رویه ای در تهیه پیش نویس پیوست های فنی خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد، آماد و پشتیبانی ناجا پس از بررسی نتایج حاصله توسط کارشناسان خود، نسبت به بهره گیری از این ملاحظات اساسی به صورت نظام مند در تامین نیازمندی های خود در چارچوب قرارداد ها بهره گیری لازم را بعمل آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of technical appendices of contracts in Police logistics and support

نویسندگان [English]

  • Mahmud Shoghi
  • Bahman Khoshmehri
  • Shahin Alizadeh Baghal
چکیده [English]

Today, providing and purchasing have become important complicated criteria for cooperation in organizations due to the diversity of goods, service providers, resources, etc, and their activities in supply chain network. It is obvious that a good attention to the documentation of customers demands and expectations of goods and services in the form of technical appendices for selecting the resources will be resulted in an acceptable accomplishment. Thus, a good cosideration to the technical contents, and the legal and commerce principles in the context of goods and service contracts would be crucial.
In this paper, theoretical issues like as the explanation of the reqirements, principles, obligation of the standardization of technical appendices through librarical methods, evaluation of some of the documents of technical appendices for various products, and interviewing some of the experts have been done. Then, obtained results have been classified and represented as “substantial considerations of providing the draft of technical appendices for assignements structures” that will lead to have a common language, and assessment criteria for providing such technical appendices. Consequently, it is highly recommended that the adjutancy of logistics and support of Police has to cathegorically apply these substantial considerations for providing its requirements based on the contracts frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • No