نقش یکنواخت‌سازی در مدیریت زنجیره تأمین جیره غذایی کارکنان ناجا در شرایط بحران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آماد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

2 کارشناس آماد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

تغذیه برای بقای حیات و محافظت در برابر بلایا (طبیعی – غیر طبیعی) دو عامل اساسی و مورد توجه انسان‌ها از بدو خلقت بوده است. تامین غذای مورد نیاز متناسب با استانداردهای تغذیه در بین نیروهای مسلح و ناجا از جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد و آماد و پشتیبانی نیروها همواره سعی دارند با رعایت اصل یکنواخت‌سازی و مد نظر داشتن دو راهبرد بنیادی لجستیک (تامین به مقدار مناسب - تامین در زمان مناسب) مبادرت به تامین، توزیع، ذخیره‌سازی جیره غذایی در تمامی شرایط از جمله وضعیت خاص (بحران – اضطرار – جنگ و...) را نموده، تا موجب پایداری و تداوم ماموریت کارکنان و ایجاد امنیت تغذیه در بین نیروها شوند.
این تحقیق با هدف بررسی جایگاه یکنواخت‌سازی و استانداردسازی تغذیه در مدیریت زنجیره تامین جیره غذایی مورد نیاز کارکنان ناجا در شرایط بحران است که برای اجرای آن به دنبال پاسخگویی به چهار سوال در مورد میزان، زمان، استاندارد و تداوم ماموریت‌ها در رابطه با تامین جیره غذایی بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به روش پیمایشی صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه تحقق یافته است و جامعه آماری مورد مطالعه تمام فرماندهان و مسئولین آماد و پشتیبانی یگان‌های ناجا (یگوپ – امداد) به تعداد 112 نفر می‌باشد. نتایج حاصله تحقیق حاکی از آنست که جیره غذایی تامین شده در شرایط بحران از نظر میزان و استاندارد تغذیه به صورت مطلوبی نبوده ولی نیز از نظر زمانی مطلوب بوده و نیز موجب تداوم ماموریت سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of integration in supply chain management of the diets of Police employees in critical conditions

نویسندگان [English]

  • Hossain Ramezani 1
  • Alireza Ebrahimvand 2
چکیده [English]

Nutrition for keeping life and support against disasters (natural or unnatural) are two fundamental factors which have been noticed by human kind from the beginning of creation. Supplying the requiered food for Police and other militrary forces based on nutrition standards has a top position, and logistics always tries to supply, distribute, and to collect the required diet for all conditions, considering integration principle and two fundamental logistic strategies.
This research has been done to understand the effect of the standardization and integration of nutrition in the diet supply chain of Police in critical conditions. In order to do this research, it was crucial to find the answers for the level, time, standard, and continuity of the missions related to this topic. This is a descriptive analitical research which has done progressively. data collection has been done using substantiated questionnaire, and the statistical population of the questionnaire includes: all the commanders and directors of Police logistic commissariats. Results show that, based on the nutrition standards and level, provided diet was not appropriate for critical conditions. However, it was appropriate based on the time, and maintained the mission of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition Standard
  • Critical Condition
  • Emergent diet
  • supply
  • Reservation
  • Logstic
  • Distribution