اثربخشی قوانین و مقررات معاملات دولتی در زنجیره تأمین

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آماد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

قوانین و مقررات هر کشور از اهمیت به‌سزائی برخودار و هماهنگی و رعایت آن در جامعه تاثیر مستقیمی بر کل اجزای جامعه خواهدداشت. اثر بخشی قوانین و مقررات در انجام معاملات دولتی در آماد و پشتیبانی ناجا "با بهره‌گیری از ادبیات موضوع و بررسی نقش‌های مدیریتی و استفاده از تجربیات موجود در مجموعه آماد و پشتیبانی، معاونت طرح و برنامه، و ذی‌حسابی ناجا و بررسی فرآیندهای کاری آنها در مجموعه زنجیره تامین مورد شناسایی و بحث وبررسی قرار گرفت و شش سوال مورد طرح گردید. جامعه آماری این تحقیق متشکل از 45 نفر از مسوولان و کارشناسان و متخصصان و خبرگان ذیربط بود. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای در 36 سوال به جمع آوری اطلاعات مورد نظرپرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات معاملات دولتی بر تامین اقلام با کیفیت، تامین اقلام واقعی مورد نیاز، تامین در زمان مناسب، تامین اقلام با قیمت مناسب، تامین اقلام از منبع مناسب، و تامین از مکان مناسب تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of governmental contracts rules in supply chain

نویسنده [English]

  • Farhad Ranaai
چکیده [English]

Rules and regulations in every country have significant importance and crucial impact on the elements of the society. Effectiveness of the governmental rules for the contracts of Police deputies of logistics and support; plannig, programing, and budgeting; and auditing has been investigated by utilizing the literature review and studying the managerial rules throughout current experiences. After that, evaluation of the processes for the supply chain has been studied under 6 fundamental questions.
Statistical society for this research consists of 45 related experts and directors. Using a substantiated questionnaire with 36 questions, data collection has been done. Results show that imposing the governmental deal rules has a crucial impact on several aspects such as supplying high quality materials, supplying real demanded goods, on time and affordable supplying, supplying from an approperiate source and place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • Governmental rules
  • Supply Chain
  • tender