بررسی میزان تاثیرفروش خودرو‌‌های بلااستفاده خدمتی برخرید خودرودرناجا

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین و مدیر گروه آماد و پشتیبانی

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

فروش خودروهای بلااستفاده خدمتی در ناجا دارای فرایندی نوپا بوده و باتوجه به اینکه عواید حاصله ازآن صرف خرید خودروهای جدید می گردد، زمینه ساز نوسازی ناوگان حمل ونقل و به تبع آن،بالا رفتن کارائی، اثر بخشی و بهره وری سیستم ترابری نیروی انتظامی در انجام بهینه و مطلوب ماموریت های پلیسی می شود. با عنایت به اتخاذ سیاست های جدید ناجا درزمینه نوسازی ناوگان ترابری و پایین آوردن عمر مفید خودروها، سالیانه شاهدخروج حجم گسترده ای از خودروها از چرخه خدمتی می باشیم. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر فروش خودروهای بلااستفاده خدمتی بر خرید خودرو در ناجا می باشد. سوال اصلی تحقیق عبارت است از: فروش خودروهای بلااستفاده خدمتی درناجا چه میزان برخرید خودروهای جدید تاثیر گذاراست؟ روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پیمایشی، توصیفی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل291 نفر‌ از مدیران وکارشناسان مرتبط با خرید وفروش خودرو درحوزه‌های معاونت آماد و پشتیبانی، معاونت راهور و ذیحسابی ناجا که رابطه مستقیم وغیرمستقیم دارند، می باشد. نتایج نشان داد بین شش مولفه شناسایی شده تحت عنوان سیاست ها و راهبرد سازمان، ارزیابی عملکرد، بهره وری، چابکی سازمان، یکپارچه سازی و رضایتمندی مشتری که بیشترین نقش را درافزایش میزان تاثیر فروش خودروهای بلااستفاده خدمتی برخرید خودرو داشته اند، دو مولفه سیاست و راهبردهای سازمان وارزیابی عملکرد از رتبه بالاتری نسبت به دیگر مولفه ها برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of unused vehicles sales on the purchase of cars in Iranian Police Force

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaie 1
  • Mahmud Shoghi 2
  • Moslem Kameli 3
چکیده [English]

Selling of Police’s depoed cars is a new process that helps renew the cars and enhance the effectiveness, performance, and productivity of the Police’s transportation system. Following to the new decissions about renewing the cars and reducing the cars service priod, a huge amount of cars are being retired annually in Iranian Police. The goal of this paper is to find the effect of unused vehicles on the purchase of cars. The method is descriptive-survey done based on a practical objective. The statistical population consists of 291 managers and experts who have a relationship with dealing in the deputy of logistics and support, deputy of traffic, and Police financial department. Results show that the organization politics and strategies, and the performance evaluation are more important than other 4 important parameters of productivity, agility, integration, and costumer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selling
  • Depoed Cars
  • Police’s Selling Center
  • Police’s Purchase Center