تأثیر ERP بر مدیریت تعمیر و نگهداری

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله روشی برای پیاده‌سازی یک سیستمERP (برنامه‌ریزی منابع سازمانی) در حوزه تولید و نگهداری را بیان می‌کند. این روش بر ادغام نگهداری و نظارت بر وقایع، ساخت و ثبت داده‌ها جهت سیستم انگیزش کارکنان استوار است. نگهداری فرآیندها در مقالاتی شامل فعالیت‌هایی درزمینهٔ بازیابی فاجعه، تعمیرات اساسی، تغییرات و تولید تجهیزات خاص را موردبحث قرار می‌دهد. این روشی از اجرا از یک سیستم مؤثر ثبت داده‌ها و طراحی یک سیستم انگیزشی برای نگهداری کارکنان بر اساس اطلاعات ثبت‌شده است. مدل‌هایی از فرآیندهای تعمیر و نگهداری و نمونه‌های گویایی که آورده شده پیشنهادشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF ERP ON MAINTENANCE MANAGEMENT

نویسنده [English]

  • Akram Pasandideh
چکیده [English]

This paper presents a methodology for implementation of an ERP system in the area of roduction maintenance. The methodology is based on integration of monitoring maintenance events, manufacturing data registration and an employee motivation system.. The maintenance processes discussed in the paper encompass activities in the area of disaster recovery, overhauls, changeovers and special equipment production. This methodology requires implementation of an effective system of data registration and the design of a motivation system for maintenance staff based on the registered data. The models of the maintenance processes are proposed and the illustrative examples are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning
  • Computerized Maintenance Management
  • maintenance management
  • maintenance processes