ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیر رسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی رشته مدیریت IT مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انقلاب اطلاعاتی و ظهور اشکال جدید ارتباطات سازمانی و افزایش انتظارات مشتریان درزمینهٔ هزینه محصولات و خدمات،‌ کیفیت، شرایط تحویل، فناوری و طول دوره تعهد شده با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای جهانی و امثالهم، ازجمله عواملی است که باعث تغییر سیستم‌های سنتی خرید و تدارک و حرکت به سمت سیستم‌های مدرن مدیریت زنجیره تأمین در دنیا گردیده است. پژوهشگران و متخصصان تلاش می‌کنند دریابند که چگونه منابع دانش به‌صورت مؤثری گردآوری و مدیریت می‌شود تا بتوانند از آن به‌عنوان مزیتی رقابتی بهره‌گیری نمود. بنابراین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرح‌های مدیریت دانش، سیستم زنجیره تأمین نیازمند ارزیابی روابط سازمانی و منابع موجود می‌باشد تا مهم‌ترین و مناسب‌ترین راهبرد مدیریت دانش خود را شناسایی نماید.
در این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیرات روابط رسمی و غیررسمی سازمانی بر تسهیم مدیریت دانش در شبکه زنجیره تأمین، مدلی ارائه‌شده است و متغیرهای سه‌گانه شامل: روابط رسمی، روابط غیررسمی و ریسک رابطه‌ای بر تسهیم دانش در حوزه زنجیره تأمین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدین منظور، پرسشنامه محقق ساخته‌ای را در میان 100 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ساپکو توزیع کرده و نتایج آن مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
نتایج و یافته‌های این مطالعه، نشان می‌دهد که اعضای زنجیره تأمین، بر مبنای مزایای ناشی از برقراری روابط رسمی غیررسمی سازمانی صحیح و مؤثر، به دنبال کاهش ریسک و در ادامه تسهیم دانش مدیریت می‌باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی که هدف نهایی آن‌ها است، دسترسی یابند. به‌علاوه؛ کاهش ریسک رابطه‌ای، اثر مثبت و معناداری را بر کیفیت و جریان تسهیم دانش در زنجیره‌تامین به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating impacts of formal and informal organizational relations on supply chain knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodabakhsh 1
  • Sajjad Shokoohyar 1
  • Fateme Samadi Amin Abad 2
چکیده [English]

Information revolution and advent of modern organizational relations types, and increase of customers expectations regarding costs of products and services, quality, delivery terms, technology and commitment period according to increasing competition in global markets and so on, are amongst the factors that lead to the change in traditional systems of purchase and procurement and move toward modern systems of supply chain management. Researchers and experts are trying to know how knowledge resources are effectively collected and managed in order to be used as competition advantages. So before implementing knowledge management plans, supply chain system needs assessing organizational relations and existing resources in order to identify their most important and appropriate knowledge management strategy.
In this research, a model is presented to assess formal and informal organizational relation impacts on knowledge management sharing in supply chain network, and three variables including: formal relations, informal relations and relation risk on knowledge sharing in supply chain area will be evaluated. For this purpose, a scholar made questionnaire was distributed among 100 SAPCO managers and experts. Then the results have been analyzed.
Results and findings of the research show that supply chain members want to reduce risk, and to share management knowledge, in order to gain competition advantage that is its final goal.They do it by making use of advantages resulted from formal and informal effective organizational relations. Moreover, reduction of relation risk has a positive and meaningful effect on quality and flow of knowledge sharing in supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • knowledge share
  • formal relations
  • informal relations
  • Risk