لجستیک بشر دوستانه: شواهد تجربی یک بلای طبیعی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آماد

چکیده

این مقاله به دنبال شناسایی عوامل حیاتی است (بحرانی) که به فرآیندهای تدارکاتی (پشتیبانی) در موارد فجایع زیست‌محیطی کمک می‌کنند. ما شواهد تجربی بر اساس یک مطالعهٔ موردی که مدل نظری بلیک را تأیید می‌کند ارائه می‌دهیم. در این رابطه، یک طرح پژوهشی کیفی، اکتشافی و همچنین یک تحلیل محتوای موضوعی استفاده شد. یازده مصاحبه که برگرفته‌شده وهم سو شده با مشاهدات، در مطالعات مروری، انجام شد. در اینجا ما نقش‌های مختلف درون زنجیره را توضیح می‌دهیم (که شامل): تأمین‌کنندگان، اهداکنندگان، بهره‌برداران و مرکز توزیع است. ما تمام ارتباطاتی که در زنجیره، بعد از حادثه آشکار می‌گردند، را کشف می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humanitarian logistics: empirical evidences from a natural disaster

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosratpanah 1
  • Ebrahim Yusefi 2
چکیده [English]

This paper presents a methodology for implementation of an ERP system in the area of roduction maintenance. The methodology is based on integration of monitoring maintenance events, manufacturing data registration and an employee motivation system.. The maintenance processes discussed in the paper encompass activities in the area of disaster recovery, overhauls, changeovers and special equipment production. This methodology requires implementation of an effective system of data registration and the design of a motivation system for maintenance staff based on the registered data. The models of the maintenance processes are proposed and the illustrative examples are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning
  • Computerized Maintenance Management
  • maintenance management
  • maintenance processes