بررسی طبقه‌بندی‌ها در راهبردهای زنجیره تأمین

نویسندگان

1 Dagne Birhanu

2 Krishnanand Lanka

چکیده

راهبردهای زنجیره تأمین ، رقابت بین شرکت‌ها مقابل رقبایشان و موقعیت آن‌ها در بازار را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که به راهبرد زنجیره تأمین خاصی توجه دارند، سهم بیشتری در بازار دارند. این ایده در زنجیره تأمین شرکت، برای اعمال راهبردهای خاص جواب می‌دهد. همه محصولات به تعیین راهبرد زنجیره تأمین نیاز دارند. این راهبرد زنجیره تأمین برای هر محصول یا خدمات صنعتی به عرضه و تقاضا، چرخه عمر محصول و راهبردهای تولید نامعین بستگی دارند. ازاین‌رو، انتخاب راهبرد زنجیره تأمین مناسب برای شرکت‌های رقیب در بازار الزامی است. در این مقاله انواع مختلف راهبردهای زنجیره تأمین موجود معرفی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of classifications in supply chain

نویسندگان [English]

  • Associated Professor of Imam hosein university 1
  • , Krishnanand Lanka 2
چکیده [English]

Supply chain strategies are used to show the companies competitiveness and the position in the market against their competitors.
Companies that focus on a specific supply chain strategy are more likely to build shareholder value than those do not. This idea will call for a company in a supply chain to exercise specific strategies. Not all products need the same supply chain strategy. These supply chain strategies for any product or service industries depends on supply and demand uncertainty, product life cycle and manufacturing strategies. Hence, setting the right SC strategy is compulsory for companies competing in the market. In this paper different types of supply chain strategies are identified from existing literatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Supply chain strategies
  • efficient supply chains
  • agile supply chains
  • leagile supply chains
  • push-pull supply chains