بررسی امکان ایجاد زنجیره تأمین لارج با استفاده از تلفیق چهار پارادایم ناب، چابک، ارتجاعی و سبز

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

امروزه برای داشتن محصول رقابتی در بازار، نیاز به ایجاد یک زنجیره تأمین رقابتی می‌باشد. استفاده از پارادایم‌های مختلف مدیریت زنجیره تأمین به یک‌راه مناسب برای کسب مزیت رقابتی تبدیل‌شده است. تاکنون پارادایم‌های ناب، چابک، ارتجاعی و سبز، در اکثر موارد از دیدگاه‌های مستقلی موردبررسی قرارگرفته‌اند. پژوهش حاضر قصد دارد که یک زنجیره تأمین تلفیقی را با استفاده هم‌زمان از چهار پارادایم ناب، چابک، ارتجاعی و سبز (که به‌اختصار لارج (LARG) نامیده می‌شوند)، به‌منظور رقابتی‌تر شدن و پایدارترشدن زنجیره تأمین ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying possibility of making LARG supply chain by compiling four paradigms of lean, agile, recessive and green

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohmood Zanjirchi 1
  • Khadije Mohammadi 2
چکیده [English]

Studying possibility of making LARG supply chain by compiling four paradigms of lean, agile, recessive and green

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • Service
  • service supply chain
  • linear allocation