زنجیره تأمین چابک: موردمطالعه و تحلیل، زارا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آماد

چکیده

هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی جنبه‌های کلیدی در موفقیت زارا است با شناسایی شکاف‌ها و نقاط ضعف، و به جهت ارائه برای تلاش‌های تحقیقاتی آینده است، طرح روش رویکرد موردمطالعه زارا است و ادبیات منتشرشده از 2001 الی 2010 مورد بررسی قرار گرفت یافته‌ها این مقاله به جنبه‌های مهم موفقیت زارا، که بسیاری از آن‌ها در تحقیقات قبلی انجام شده است، می‌پردازد. محدودیت‌های تحقیق مضامین تحقیق این مقاله به بررسی جامع، از تمام تحقیقات منتشرشده در خصوص زارا می‌پردازد. این بررسی مقالات منتشرنشده، مقاله در مجلات غیردانشگاهی و یا مقالات ارائه‌شده در کنفرانس را در بر نمی‌گیرد. مفهوم عملی این مقاله یک منبع مفید برای محققان زنجیره تأمین علاقه‌مند به زنجیره تأمین چابک و خرده‌فروشان مایل به یادگیری جنبه‌های کلیدی موفقیت زارا در زنجیره تأمین چابک است. اصالت ارزش این مقاله نظریه علمی (زارا) را مطرح می‌کند که خلاف یافته‌های محققان دیگر است. شناسایی شکاف‌ها و چالش‌ها می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای محققان آینده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile Supply Chain: Zara's case study Analysis

نویسندگان [English]

  • : Rahmatolah mohammadi 1
  • Mohammad ramezani 2
چکیده [English]

Purpose – The purpose of this paper is to assess and document the key aspects in Zara's
success by identifing current gaps, and to provide direction for future research efforts.
Design/methodology/approach – Zara's case studies and literature published from 2001 to 2010 was reviewed.
Findings – The review summarizes significant aspects of Zara success, many of which at least partially addressed in previous research.
Research limitations/implications – This effort is not an exhaustive review of all research published for Zara. This review does not consider unpublished papers, papers in non-academic
journals, or papers presented at conferences. Practical implications –
This review is a useful resource for supply chain researchers
interested in agile supply chain and retailers willing to learn the key aspects of Zara's success in agile supply chain.
Originality/value – This paper uses the findings of other researchers as a measure of the achievements of Zara against academic theory.
The gaps identified and challenges made will
serve as a foundation upon which future researchers can build

کلیدواژه‌ها [English]

  • : supply chain management
  • Agile supply chain
  • Zara case study analysis