رتبه ‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین صنعت گاز با استفاده از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

کیفیت به‌عنوان یک عامل رقابتی راهبردی نقش بسزایی در زنجیره تأمین شرکت‌ها بازی می‌کند. به عبارتی رقابت شرکت‌ها از سطح شرکت به سطح زنجیره تأمین آن‌ها سوق داده‌شده است. هدف اصلی این پژوهش، رتبه‌بندی عوامل کلیدی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین صنعت گاز کشور با رویکرد جدید تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA) است با عنایت به اهمیت این موضوع، این پژوهش که از نوع هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی تحلیلی می‌باشد، پس از بررسی عوامل کلیدی مدیریت کیفیت زنجیرهٔ تأمین از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، هفت عامل کلیدی شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA) ، وزن نهایی عوامل تعیین و به ترتیب اهمیت رتبه‌بندی شدند. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که راهبردهای کیفیت در زنجیره تأمین، سیستم‌های اطلاعات کیفیت و مدیریت کیفیت تأمین‌کنندگان به ترتیب در رتبه اول تا سوم جای گرفتند و رویکرد فرآیندی کم‌اهمیت‌ترین عامل در سنجش و پیاده‌سازی سیستم SCQM در صنعت گاز شناسایی شد. در انتها نیز پیشنهادانی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه شد. لذا صنعت گاز با پرداختن به این عوامل و تقویت آن‌ها به ترتیب اهمیت (رتبه)، گامی مؤثر در پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیستم SCQM و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان خواهد برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking reffecfive factors on gas industry supply chain quality management by using installation analysis technique to evaluate weighting gredad

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ejeli
  • Imen ghasemian sahebi
چکیده [English]

By considering the success in private section in the field of business activities, because of suitable flexibility and not existing cumbersome rules toward governmental organizations, there is provided a situation which more governmental organizations tend to do their economic activities as a institute or transferring to private section, to advance business activities with more freedom by the purpose of decreasing costs, increasing income and gives more effectiveness.
In performing one outsourcing, there exist factors and considerations which should be considered by the organization to enable manager to concentrate on them to reach to higher function. Correct identifying of this factor, can provide key information which is needed for chief managers.
In this research, after investigating outsourcing literature and decision making models for activities, there is formed a primary model of scheme. By choosing DELFI model, this designed model was tested and developed and finally, the last designed scheme, was codified. In codification of this, by using the approach of analyzing a chain of events(AHP), multipulation importance of dimensions of components and indexes in deciding out sourcing of sales was determined which was the most effective in results concerning in factors which are more related to the internal section of organization, by 5 indexes and attaining 87 percentage and also the factors which are more related to the external part of organization, by the index of 2 and attaining 13 percentage, had the least effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Project
  • factors not used
  • axial competence