ملاحظات اساسی پدافند غیرعامل در مکان‌یابی و تمرکززدایی اماکن آمادی ناجا

نویسندگان

چکیده

عملیات آمادوپشتیبانی ناجا در شرایط عادی و بحران، با توجه به گستردگی و تنوع نیازهای رده‌ها در اقلیم‌ها و مأموریت‌های گوناگون، تغییرات پیرامونی، تهدیدها و محدودیت‌های موجود، دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از ملاحظات اساسی پدافند غیرعامل در مکان‌یابی و تمرکززدایی اماکن آمادی ناجا چیست؟ و سوال اصلی این است که: ملاحظات اساسی پدافند غیرعامل شامل فریب، استتار و پراکندگی در مکان‌یابی و تمرکززدایی اماکن آمادی ناجا موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری برای تأمین نیازهای رده‌ها می‌شود.این مقاله با توجه به مبانی نظریه پدافند غیرعامل و با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی شکل‌گرفته و ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن پرسش‌نامه‌ است. تحلیل آماری و توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام‌شده است. جامعه نمونه آماری پژوهش 75 نفر شامل معاونین آمادوپشتیبانی استان‌ها و رده‌های ستادی و مستقل ناجا است. طبق نتایج حاصله، رعایت اصل پراکندگی، استتار و فریب تأثیر معنی‌داری در مکان‌یابی و تمرکززدایی اماکن آمادی ناجا دارد و برای پیاده‌سازی این اصول، باید مؤلفه‌ها و شاخص‌های مأموریتی و اقلیمی مؤثر بر آن‌ها را شناخته و مدیریت مناسب را اعمال نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fundamental Considerations of Passive Defense in Location and Decentralization of Logistic Facilities of Police

نویسندگان [English]

  • Jamshid Sharifian
  • Ali Asghar Rezaee
چکیده [English]

Considering the extensiveness and diversity of levels’ demands in different regions and missions, surrounding changes, current threats and limitations, the police logistic operation in critical and normal conditions have specific complexities. The research’s main question is: “What are the fundamental considerations in passive defense of facility location and decentralization of Police logistic centers?” The main hypothesis of the research is: “the fundamental considerations of passive defense include deception, camouflage, separation and dispersion and decentralization of police logistics facilities would results in increasing deterrence, decreasing vulnerability and continuing necessary activities in order to supply the lines requirement. This paper carried out regarding the fundamentals of passive defense theory, and benefiting descriptive and analytical kind of research and using SPSS software. The population sample of the research was consisted of 75 people including logistics secretaries of the provinces and staff and independent employees’ of police. Based on the acquired results, the separation and dispersion, camouflage and deception principles have significant effects on the location and decentralization of logistic facilities of police. In order to conduct these principles, the effective components, mission and region indices should be recognized and managed properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • location
  • Decentralization
  • Police Logistic Facilities