زنجیره تأمین پاسخ‌گو: یک راهبرد رقابتی در سازمان‌های پیشرو

نویسندگان

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین به ‌عنوان معروف‌ترین راهبرد عملیاتی برای بهبود رقابت‌پذیری مؤسسات در قرن 21 می‌باشد. در اوایل دهه 90، نظریه ‌تولید چابک مطرح‌ شده و موردتوجه دانشمندان، پژوهشگران و کاربران قرار گرفت اما در اواسط همین دهه، نظریه مدیریت زنجیره تأمین نگاه‌ها را به خود جلب نمود. جالب این است که گرچه این دو نظریه در ظاهر، متفاوت به نظر می‌رسند اما هر دو در راستای ارتقای رقابت‌پذیری سازمانی به‌طور مکمل عمل می‌کنند. برای مثال؛ در دیدگاه تولید چابک برای دستیابی به‌سرعت و انعطاف بیشتر به موضوع اتحاد یا مشارکت راهبردک سازمان‌ها در محیط مجازی تکیه شده و مباحث مرتبط با هزینه‌ها و نیز یکپارچگی تأمین‌کنندگان و خریداران موردتوجه قرار نگرفته است. در مقابل، در دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین که بر یکپارچگی تأمین‌کنندگان و خریداران برای دستیابی به زنجیره ارزش یکپارچه، بر کمک فناوری تمرکز می‌نماید و به عنصر هزینه توجه زیادی شده است. در این مقاله، با در نظر گرفتن اهمیت هر دو نظریه تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین، برای بهبود عملکرد سازمان‌ها تلاش شده است تا باهدف توسعه و پیشرفت، چارچوب مناسبی برای نیل به مدل زنجیره تأمین پاسخ‌گو طراحی گردد. درصورتی‌که ویژگی‌ها و اهداف هر دو نظریه مقایسه شده و ادبیات نظری مربوطه مورد بازبینی قرار گیرد و بعلاوه برخی از تجارب میدانی و مصادیق عملی پیرامون تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین مورد تحلیل واقع شود می‌توان به چارچوبی یکپارچه در ارائه مدل زنجیره تأمین پاسخگو ، دستیابی نمود. چارچوب پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد رقابتی مؤثر در اقتصاد شبکه‌ای به‌کاررفته شود که در آن محصولات/ خدمات سفارشی با استفاده از سازمان‌های مجازی تولید شده‌اند و با استفاده از تجارت الکترونیک مبادله گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responsive Supply Chain: A Competitive Strategy In a Networked Economy

نویسندگان [English]

  • Angappa Gunasekaran
  • Kee-hung Lai
چکیده [English]

Supply chain management (SCM) has been considered as the most popular operations strategy for improving organizational competitiveness in the twenty-first century. In the early 1990s, agile manufacturing (AM) gained momentum and received due attention from both researchers and practitioners. In the mid-1990s, SCM began to attract interest. Both AM and SCM appear to differ in philosophical emphasis, but each complements the other in objectives for improving organizational competitiveness. For example, AM relies more on strategic alliances/partnerships (virtual enterprise environment) to achieve speed and flexibility. But the issues of cost and the integration of suppliers and customers have not been given due consideration in AM. By contrast, cost is given a great deal of attention in SCM, which focuses on the integration of suppliers and customers to achieve an integrated value chain with the help of information technologies and systems. Considering the significance of both AM and SCM for firms to improve their performance, an attempt has been made in this paper to analyze both AM and SCM with the objective of developing a framework for responsive supply chain (RSC). We compare their characteristics and objectives, review the selected literature, and analyze some case experiences on AM and SCM, and develop an integrated framework for a RSC. The proposed framework can be employed as a competitive strategy in a networked economy in which customized products/services are produced with virtual organizations and exchanged using e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsive Supply Chain
  • Scope
  • Definition
  • Cases
  • Framework