ارتقاء و بهبود منسوجات حفاظتی هوشمند نظامی و پلیسی

نویسندگان

چکیده

تروریسم در دهه گذشته رو به افزایش بوده و زندگی روزمره در بسیاری از نقاط جهان را مختل نموده است. بنابراین حفاظت در برابر چنین تهدیداتی برای حفظ ثبات و امنیت جهان حیاتی می‌باشد. به‌خصوص حفظ امنیت کارکنان بخش دفاع که در مواجهه و پاسخ‌دهی به چنین تهدیداتی شرکت می‌کنند. ازآنجایی‌که لباس و منسوجات معمولاً همراه شخص هستند، بنابراین منسوجات می‌توانند به‌عنوان زیربنایی عالی برای چنین سامانه‌های حفاظت فردی محسوب شوند. در این مقاله، چارچوب طراحی مهندسی برای بهبود و ارتقای ساختارها و منسوجات حفاظتی هوشمند ارائه می‌شود. در ابتدا تهدیدات مختلفی که افراد باید در مقابلشان حفاظت شوند موردبررسی قرار می‌گیرد. سپس طرح‌های کاربردی بر پایه منسوجات هوشمند در جهت بهبود حفاظت در برابر تهدیدات معرفی می‌گردد. همچنین تفسیری از این ملزومات در جهت شناخت ساختارهای موردنیاز برای گزینش مواد، فن‌آوری‌های حسی و ساختاری ارائه می‌شود. درنهایت، مشخص می‌شود که حفاظت‌های هوشمند فردی نیاز به رویکردی بین‌رشته‌ای داشته و درکی از هدف نهایی حفاظت که حفاظتی مقرون‌به‌صرفه در هر زمان، هر مکان و برای هر شخص است به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve and Upgrading Intelligent Protective Textiles in Police and Army

نویسندگان [English]

  • Ali Roostaei
  • Hojatollah Hadi
  • Reza Haddad
  • Hamid Abedi
چکیده [English]

Terrorism is increasing in the recent decade and unhinged daily life in many part of the world. Therefore, securing against such threats is vital for keeping stability and safety of the world. Specifically ensuring the safety and security of the defense staff that are involved in response to such threats, and as the textiles are the stuffs always wear or carry by them therefore, textiles are served as the perfect infrastructure for such security systems. In the present paper, an engineering design framework presented in order to improve and upgrade structures and intelligent security textiles. First, all the threats that one should protected against them, are studied. Then applied designs based on intelligent textiles introduced in order to protect against threats. In addition, an interpretation of these requirements in order to recognize required materials, structural and sensational technologies are presented. Finally, it is understood that personal intelligent security textiles demanded interdisciplinary attitude and understanding of final goals which are economical security in anytime and anywhere for anyone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Intelligent Textiles
  • Engineering Design
  • Personal Intelligent Security System
  • Wearable Motherboard