آینده مدیریت لجستیک در فرآیند جهانی‌شدن

نویسندگان

چکیده

مقاله پیش رو به رویکردهای رشد و گسترش آینده زیست‌محیطی پرداخته و علایق متخصصین امر تجارت و شرکا را در پایایی مدیریت لجستیک موردبررسی قرار داده است. فرض بر این است که نیازهای اقتصادی، الزامات خریدار و اقدامات نظارتی هم به پایایی منجر خواهد شد. پیشرفت‌های لجستیک پایدار در سال‌های پیش رو به نظر می‌رسد بیشتر متأثر از هفت تحول صورت گرفته، است. پیش‌بینی‌های لازم در مقاله حاضر بر این فرض بناشده است که رویکردهای اخیر راجع به مقوله پایایی ادامه خواهد داشت و ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی در پی راه‌هایی برای بکار بستن اصول پایایی در مدل‌های تجارت و مبادلاتشان خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future of Logistics Management in the Process of Globalization

نویسندگان [English]

  • Pavel Cenigaa
  • Viera Sukalovab
  • Amir Safaralizadeh
  • Mehrab Ramak
  • Behrooz Poorvali
چکیده [English]

The paper deals with ecological future development trends and highlights the interest of the business professionals and partners on sustainability in logistics management, assuming that economic needs, customer requirements and regulatory measures will also drive towards sustainability. Sustainable development of logistics in the coming years will most likely formed by seven key developments. Required forecasts contained in this article are based on the assumption that the current trend towards sustainability will continue and logistics service providers will seek to incorporate principles of sustainability into their business models and transaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistics management
  • Sustainable Approach
  • Globalization
  • Green Logistics