به‌کارگیری رویکرد ترکیبی (FAHP-QUALIFLEX) برای رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان صنعت ابزارسازی

نویسندگان

چکیده

انتخاب و ارزیابی صحیح در فرآیند مدیریت تأثیر به سزایی در بازدهی، کارایی، بهره‌وری و از همه مهم‌تر کیفیت عملیات دارد. عرضه‌کنندگان نیز به‌عنوان جزء بسیار مهم و لاینفک در مدیریت زنجیره تأمین مطرح می‌گردند و آن‌ها هستند که درواقع تأمین‌کنندگان عمده خدمات و تجهیزات موردنیاز سازمان‌ها می‌باشند. در هر زمینه از پروژه‌های مختلف، تعدادی از عرضه‌کنندگان وجود دارند که به‌صورت بالقوه دارای شرایط و توانایی‌های لازم جهت انجام پیمان می‌باشند. اما مسئله این است که کدام تأمین‌کننده باید انتخاب گردد که بیشترین کارایی را برای سازمان داشته باشد و برای سازمان مشکل‌آفرین نباشد؟ درواقع هدف اصلی این پژوهش رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان صنعت ابزارسازی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و کوالی‌فلکس (FAHP-QUALIFLEX) است. کوالی‌فلکس یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره عملی و مفید برتری داشتن برای رتبه‌بندی و انتخاب گزینه‌ها می‌باشد. تحقیقات اخیر نشان داده است که منطق ساده این روش موجب به‌کارگیری کامل اطلاعات در آنالیز تصمیم و رویه محاسباتی آسان آن شده است.
بدین منظور ابتدا بر اساس شاخص‌های عملکردی استاندارد صنعت ابزارسازی و با استفاده از رویکرد فرآیند سلسله‌مراتبی، وزن شاخص‌ها تعیین‌شده و سپس با به‌کارگیری تکنیک کوالی‌فلکس، تأمین‌کنندگان صنعت مذکور رتبه‌بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a Combined Approach (FAHP-QUALIFLEX) For Ranking Suppliers of Tooling Industry

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli
  • Mohammad Rahmani
چکیده [English]

Choosing and evaluating correctly in the management process has a tremendous impact on efficiency, productivity and, most importantly, the quality of operations. Suppliers are also a crucial component of supply chain management, and they are, in fact, major suppliers of services and equipment needed by organizations. In various projects, there are a number of suppliers that potentially have the necessary conditions and capabilities to perform the treaty. But the issue is which supplier should be chosen to have the most efficiency for the organization and not to be problematic for the organization; In fact, the main objective of this research is to rank the suppliers of the tooling industry using the combined approach of the Fuzzy Hierarchy Process and Quailophile Analysis (FAHP-QUALIFLEX). Qualiflex is a practical and useful multi-criteria decision-making method that is superior to ranking and selecting options. Recent research revealed that the simple logic of this method has led to the full use of information in decision analysis and easy computational procedures. To this end, the weight of the indexes is determined based on the standard performance indicators of the industrial tool industry and using the hierarchical process approach, then the suppliers of the industry are ranked using the Qualiflex technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suppliers
  • ranking
  • Hierarchical Analysis Process Approach
  • Quailflex Technique