اولویت‌بندی عوامل کلیدی به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه با تکنیک SWARA

نویسندگان

1 پژوهشگر فوق‌دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 1. استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مردم سراسر جهان هرروز، با وقایعی روبرو می‌شوند که منجر به مرگ، آسیب و تخریب اموال و اختلال در فعالیت‌های روزانه می‌گردد. این تجارب ناخوشایند به‌عنوان بحران‌های طبیعی تلقی شده و آنچه هرساله باعث خسارات جبران‌ناپذیر به مردم و اقتصاد کشور می‌گردد زمین‌لرزه‌های مخرب و بحران‌هایی است که پس از وقوع آن رخ می‌دهد. هرساله بلایای طبیعی و حوادث پیش‌بینی‌نشده نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشک‌سالی و آتش‌سوزی بخش‌های مختلفی از جهان را گرفتار می‌کنند و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن‌ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت‌ها و دارایی‌های آن‌ها وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. در این راستا، اطلاعات یک محرک کلیدی زنجیره تأمین بشردوستانه است، زیرا بدون داشتن اطلاعات مناسب و کافی، یک تیم امدادرسانی نمی‌تواند خواسته‌های آسیب‌دیدگان را بداند. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران کشور، ده عامل بحرانی موفقیت به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه استخراج شد. در ادامه با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA) ، وزن نهایی عوامل کلیدی تعیین و به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج نشان داد که عوامل پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد، آموزش دوجانبه با سایر سازمان‌های تجاری و برنامه‌ریزی راهبردی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در به‌کارگیری موفق فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه شناخته شدند که توجه جدی مدیران نجات وامداد و مدیریت بحران کشور را می‌طلبد. همچنین حمایت و پشتیبانی دولت نیز در اهمیت آخر قرار دارد. لذا سازمان امداد و نجات و هلال‌احمر کشور با پرداختن به این عوامل و تقویت آن‌ها بر مبنای اهمیت، گامی بزرگ در مدیریت بحران و تسهیل خدمات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان حوادث و وقایع پیش‌بینی‌نشده خواهد برداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Key Factors in the Use of Information Technology for Humanitarian Supply Chain Management with the SWARA Technique

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
چکیده [English]

People all around the world face accidents lead to death, damage and destruction of property and disruption of daily activities. These unpleasant experiences are known as natural crises and annually cause irreparable damage to the people and the economy. it’s like Earthquakes and crises that occur after it happens. Every year, natural disasters and unexpected events such as earthquakes, erosion, storms, droughts and fires entail various parts of the world, and the lack of preparedness and counteraction cause serious casualties to their nations and their assets. In this regard, information is a key stimulus for humanitarian supply chain, because without adequate information, a relief team is not able to diagnose injured people’s wishes. In this research, with the review of literature and interviews with managers and specialists in the field of relief and rescue and crisis, ten key points of information technology in the humanitarian supply chain management were extracted. Using the step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA), the final weight of the key factors is determined and prioritized in order of importance. The results showed that "senior management support ", "mutual learning with other business organizations" and "strategic planning" have been identified as the most important factors in the right use of information technology in human resource supply chain management, which require serious attention of country rescue and crisis managers. And the last of all support government is needed. Therefore, the relief and rescue organizations and the Red Crescent Society focus on these factors and strengthening them based on importance and this is a big step for crisis management and facilitating rescue services to the incident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VSM
  • EVSM
  • Energy consumption
  • lean manufacturing
  • Small scale industry