توسعه سیستم Milk Run در جمع‌آوری کالای برگشتی از مشتری و حل به کمک الگوریتم خفاش

نویسنده

چکیده

نقش واحد لجستیک در حرکت به سوی زنجیره تأمین ناب نقشی کلیدی است و مسأله مسیریابی وسایل حمل‌ونقل یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین مسائل مورد بررسی در لجستیک می‌باشد که به دلیل کاربردهای فراوان، همچنان مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین ابزارهای تحقق لجستیک ناب، بکارگیری از سیستم ترابری یکپارچه توزیع شیر است. در این پژوهش مدل سیستم milk run برای کالاهای برگشتی توسعه داده شده است. ازآنجاکه مدل ایجاد شده از نوع ان. پی. سخت است، لذا برای حل آن از الگوریتم فرا ابتکاری خفاش استفاده کردیم و نتایج مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک، کارایی مدل در کمینه‌سازی هزینه و زمان را تائید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of milk run system in returned products and solving with Bat Algorithm

نویسنده [English]

  • meisam jafari-eskandari
چکیده [English]

gistics unit role on the road toward lean supply chain is key and one of the oldest and best-known routing problem of transportation due to the problems of logistics in many applications, it is still of interest to researchers. One of the most popular tools to achieve lean logistic is milk run system. This paper presents a mathematical model, the will milk run system for products from customers, and we try to get back into position. Because the model is NP-HARD, so we used the bat Algorithm to solve it.
reverse logistics, milk run system, returned products, Bat algorithm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • logistics
  • Lean - Agile
  • Leagile