درس های زنجیره تامین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

نویسنده

چکیده

اگرچه مدیریت زنجیره تأمین ، از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است اما نقش زنجیره تأمین جهانی، به عنوان مکانیسمی برای غلبه بر اختلالات شدید زنجیره تأمین ، به اندازه کافی بررسی نشده است. در این مقاله ، درباره واکنش هایی که شرکت های تولیدی در ژاپن به زمین لرزه اخیر ، سونامی و فاجعه هسته ای داشته اند بحث می شود. برمبنای مطالعات موردی از شرکت های تولیدی در ژاپن، این مقاله درباره فرآیند ترمیم زنجیره تأمین پس از بلایای شدید طبیعی و اختلالات بشری بحث می کند و از نظر برنامه ریزی برای بلایا و حصول واکنش ها، درس های زنجیره تأمین را منعکس می کند. قابلیت های اصلی طراحی اطلاعات زنجیره تأمین، حمل پذیری، و پراکندگی ، مورد بحث قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply chain lessons from the catastrophic natural disaster in Japan

نویسنده [English]

  • siavash nosratpanah
چکیده [English]

While supply chain management has been approached from a variety ofperspectives, the role of the global supply chain as a mechanism to overcome severesupply chain disruptions has not been explored adequately. This article discusses theways in which Japanese manufacturing firms have responded to the recent earthquake, tsunami, and nuclear disaster. Based on case studies of Japanese manufacturing firms, this article presents a discussion of the supply chain restoration process after severenatural disasters and humanitarian disruptions, and reflects on supply chain lessons interms of disaster planning and recovery responses. The critical capabilities of supplychain information design, portability, and dispersion are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global supply chain
  • Supply chain design
  • Information
  • Business continuity planning
  • Supply chain portability
  • Supply chain dispersion
  • JapaneseManufacturing
  • Supply chain restoration process
  • Fukushima earthquake