آسیب شناسی و بهبود نظام تعیین تکلیف اقلام عمومی در سازمان های نظامی - انتظامی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی

چکیده

عوامل و متغیرهایی که باعث ایجاد بروز مشکلاتی در فرآیند نظام تعیین تکلیف اقلام بلا استفاده در سازمان مورد مطالعه شده‌اند، شناسایی و با اولویت‌بندی و ارائه پیشنهادی در جهت کاهش آن­ها و بهبود فرآیند، باعث ارتقای کمی و کیفی سیستم مذکور اقدام می گردد، معرفی شده اند. روش­شناسی تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و روش آن پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد آسیب‌های ساختار و سازمان، فرایندها و نیز روش‌های تعیین تکلیف سازمان از 114 نفر از مسئولان، کارشناسان و خبرگان مورد تحقیق قرار گرفت. عمده ترین نتایج نشان  می­دهد که استفاده کارکنان شاغل در تعیین تکلیف از دوره­های تخصصی ویژه در داخل و خارج از سازمان، ارتقای میزان تحصیلات کارکنان سیستم تعیین تکلیف، استفاده از ابزار و تجهیزات روزآمد و پیشرفته، دقت لازم و کافی مسئولین در نگهداری بهینه اقلام بلااستفاده تا تعیین تکلیف نهایی، مدیریت صحیح به منظور استفاده بهینه از فضای موجود در بارگیری و تخلیه اقلام، تعمیر، بازسازی و بهینه­سازی به منظور تحقق عمر انقلابی اقلام و هماهنگی لازم بین فرماندهی و مسئولین رده در روند واگذاری اقلام به رده­های دیگر دارای آسیب می‌باشد که در انتها پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت سازمان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identificationof pathology and improvement on the system of public items determination in military-police organizations

نویسندگان [English]

  • siavash nosratpanah 1
  • aliasghar hamedani 2
  • mohammad siyasar 3
1 Associate Professor, Imam Hosein university
2 Faculty Member Of Imam Hosein University
3 MA In Logistics
چکیده [English]

In this paper, the study of factors and variables that cause problems in the process of determining unused items in the organization have been identified and through prioritization and suggestions, measures were taken to reduce these problems and improve the process resulting in quantitative and qualitative improvement of the system. This research is descriptive-analytic in the field of applied ones based on survey method and research-made questionnaire was used to collect information. Structural and organizational damages, processes and methods of determining the organization were researched by asking 114 people, including experts and authorities. Results showed that not using employed staff in determining specialized courses inside and outside the organization, lack of efforts to improve the level of education of the staff in the system, proper use of modern tools and equipment, lack of precision of authorities to maintain the optimal use of unused items until final determination, lack of proper management for optimal use of available space for loading and unloading items, lack of repair, rehabilitation and optimization in order to improve the life of items and lack of coordination between commanders and authorities in the process of assigning items to other classes inflict damage that, finally, suggestions were put forward to improve the status of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determination
  • public items
  • structural and organizational damage
  • process damage
  • method damage