بهبود عمر موتورهای برون نصب دریایی با پیاده‌سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

نویسندگان

1 ، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد مکانیک، معاونت آماد و پشتیبانی نیروی دریایی سپاه

چکیده

بدون تردید یکی از ابزارهای قدرتمند در مدیریت دانش، سامانه نت مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) می‌باشد که با ایجاد بستر ثبت و مستندسازی داده‌ها، امکان تولید اطلاعات و دانش را بوجود می‌آورد تا در نهایت با گسترش این دانش از تکرار خرابی‌ها جلوگیری به عمل ‌آید. سامانه CMMS بصورت آزمایشی بر روی موتورهای برون نصب دریایی بنزینی بصورت محدود به اجرا درآمد تا نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی مشخص‌تر شود. در این مقاله ابتدا سامانه تعمیر و نگهداری CMMS معرفی‌شده و سپس مراحل پیاده‌سازی آن شرح داده می‌شود. سپس با ارائه رویه تعمیر موتور برون‌نصب دریایی، وضعیت خرابی موتورهای برون‌نصب دریایی ارزیابی و علل آنها ریشه‌یابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که دو عامل ورود آب به داخل موتور و گرفتگی مسیر خنک­کاری به علت عدم اجرای فرآیند بهینه شیرین شویی موتورها حدود 70 درصد علل خرابی موتورها را بخود اختصاص می‌دهد که نسبتا با قانون پارتو مطابقت دارد. درنهایت ارائه روش‌های پیشگیری فنی به همراه آموزش باعث شد که متوسط عمر موتورها بیش از درصد 350 افزایش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Improvement of Outboard Engine with Implementation of Computerized Maintenance Management Systems

نویسندگان [English]

  • SeyyedVahid Hoseyni 1
  • ali Mosayebi 2
1 Assistant Professor Of Mechanic & Mechatronic, Shahroud University
2 MA In Mechanic, Logistic Of Sea Force
چکیده [English]

Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) software is an incredibly valuable tool for organizations that perform maintenance across various industries to decrease repeatable failures using knowledge management system. In this paper CMMS software is properly set up to investigate maintenance of gasoline outboard engines. Firstly new CMMS concept is introduced with its implementation method. Then failure status of outboard engines are evaluated for root causes analysis. Results show that 70% of failures were done due to two factorsthat have good agreement with Pareto principle. Finally life of outboard engine is improved more that 350% using some technical prevention with training activities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintenance management
  • Marine Outboard Engine
  • CMMS
  • knowledge management
  • Life Improvement