شناسایی عوامل کلیدی برای چابکی در صنعت اورهال (تعمیرات اساسی) صنایع شهید زرهرن نزاجا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در قرن حاضر سازمان‌ها با محیطی بسیار ناپایدار و پویا در حال فعالیت هستند و همواره با خطرات و تهدیدهایی روبرو هستند که در صورت عدم پاسخگویی به‌موقع و سریع بدون تردید با چالش‌های بسیار مهمی مواجهه خواهند شد؛ بنابراین در چنین شرایطی سازمان‌های به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهای نوین همچون چابکی استفاده کنند. چابکی یکی از مهم‌ترین راهبردهای نوین در راستای دریافت سریع نیازهای مشتری و پاسخ سریع به نیازهایشان در کمترین زمان ممکن است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل مهم و کلیدی در چابکی در صنعت اورهال و ارائه یک الگوی در این صنعت مهم در صنایع شهید زرهرن نزاجا می باشد. در این راستا، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مروری بر مقالات مرتبط با حوزه چابکی به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی در صنعت اورهال پرداخته و در انتها چارچوبی نظری و مفهومی در این صنعت ارائه می‌نماید. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است. در ابتدا تعداد 40 عوامل مؤثر بر چابکی شناسایی و در چهار بعد چابکی در مدیریت، چابکی در سازمان، چابکی در بعد نیروی کار و چابکی در بعد تولید و ساخت دسته‌بندی گردید سپس با استفاده از دیدگاه های تعداد 17 نفر از خبرگان صنعت اورهال نزاجا تعداد 37 عامل با روش Q-sort تایید گردید سپس با استفاده از تکنیک طوفان فکری تعداد 16 عامل، به‌عنوان عوامل کلیدی به تایید کارشناسان و خبرگان رسید این عوامل شامل، پشتیبانی مدیران ارشد، به‌روزرسانی مهارت کارکنان به‌صورت آموزش پیوسته، به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت دانش برای در دسترس قرار دادن دانش در سازمان، تغییر فرهنگ سازمانی، بهبود کیفیت، به‌روزرسانی و مقاوم‌سازی ماشین‌آلات، اهداف مدیریتی شفاف، واگذاری بودجه و اعتبارات، تمرکز و توجه به مشتری (استفاده‌کنندگان از وسایل اورهال شده)، تصمیم‌گیری به‌صورت تیمی و گروهی، مدیریت فناوری اطلاعات، کاهش بروکراسی، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد کارکنان، زنجیره تأمین، برنامه‌ریزی تولید و ساخت راهبردی و برون‌سپاری می باشد. به‌عنوان عوامل کلیدی در صنعت اورهال نزاجا شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying key factors for agility in Overhaul industry (Case study: Zarharan Industries)

نویسندگان [English]

  • Kianoush Bahrami 1
  • mohammad HosseinKarimiGovareshki 2
1 MA In Logistic, MalekAshtar University
2 Assistant Professor , MalekAshtar University
چکیده [English]

In the present century, organizations are operating in a highly volatile and dynamic environment. They are confronted with dangers and threats all the time that they will undoubtedly face major challenges if they do not respond promptly. Therefore, in such situations, only organizations that adopt new approaches and strategies such as agility will achieve success. Agility is one of the most significant novel approaches and strategies to fulfill customers’ needs and respond immediately to them in the shortest possible time. The purpose of this paper is to identify the key factors of Overhaul industry agility and to present a pattern in this important industry in Zarharan NEZAJA. In this regard, the present research is to investigate and identify the factors affecting agility in Overhaul industry with the use of library method and a review of articles related to agility and, finally, to present a theoretical and conceptual framework in this industry. This research is pragmatic in terms of purpose. In the beginning, 40 factors affecting agility have been identified and they have been classified as agility in management, agility in organization, agility in work force and agility in manufacturing and production. Then, using 17 experts from NEZAJA Overhaul industry, 37 factors were confirmed. After that, using brainstorming technique, 16 factors were identified as key factors in NEZAJA Overhaul industry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy of maintenance and repair
  • Agility
  • Overhaul
  • Brainstorming