مروری بر مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مقاله، مروری بر مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین و موضوعات مرتبط با آن در مبادلات امروزی و ارائه یک روش­شناسی مفهومی در زمینه‌های وابسته به آن می­باشد. روش­های بر پایه لجستیک به‌عنوان ورودی و ویژگی­ها و فواید هر یک به‌عنوان خروجی خواهند بود. در بخش مرور ادبیات فنی این پژوهش، به موضوعات کلیدی داخلی و خارجی لجستیک و همچنین موضوعات لجستیک در صنایع پرداخته‌شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یک روش­شناسی مفهومی برای مسائل کنونی لجستیکی ارائه‌شده است. جریان اطلاعاتی در این روش­شناسی مفهومی در همه سطوح دوسویه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logistics Management in Supply Chain – An Overview

نویسندگان [English]

  • Seyed Aziz RafatiAsl 1
  • Sepehr Sayahan 2
1 Faculty Member & Candidate of PhD,Islamic Azad University
2 MA in civil engineering , Tehran University
چکیده [English]

The Purpose of this paper is to overview the Logistics/Logistics management in supply chain and their current logistics relatedissue in a present day business and present a conceptual methodology for related issue. The methodology based on the logistics,which are inputs for the methodology and benefits which are output of methodology.A literature review is conducted on keyexternal and internal issue of logistics and also logistics issue in industry, and determines its various dimensions. Based on theinsights gained, a conceptual methodology for logistics issuePresent.The information flow in the conceptual methodology is bidirectional.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistics
  • logistics management
  • Supply Chain Management
  • Logistics issue