سیاست های نگهداری و تعمیرات (نت) مبتنی بر وضعیت

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد آماد

چکیده

مرحله راه اندازی و نت،  اهمیت بسیار بیشتری نسبت به مرحله ی نصب(ساخت) دارد و همچنین هزینه های بیشتری را نیاز دارد زیرا عمر بهره برداری را طولانی تر کرده و هر حادثه ای در طول این دوره خسارات جبران ناپذیری را در برخواهد داشت. اخیرا و با توسعه فناوری ارتباطات اطلاعات می توانیم اطلاعات وضعیت دستگاه ها را در زمان بهره برداری، مشاهده کنیم. توانمندی یاد شده، این امکان را می دهد که ابعادجدیدی برای توسعه کارایی استفاده از دستگاه هادر دسترس قرار گیرد. یک جنبه از این توانمندی ، این است که با اجرای  روش نت مبتنی بر وضعیت که تشخیص وضعیت دستگاه ها را از طریقنظارت داده ها( به صورت باسیم یا بیسیم) انجام می دهد، حالت غیرعادی دستگاه ها را پیش بینی کرده و فعالیت های مناسب نت و تعمیرات، مانند تعمیر یا تعوض قطعه را قبل از وقوع خرابی های جدی به اجرا در می آورد. در این تحقیق ما چندین جنبه از روش های نت مبتنی بر وضعیت ، تعریف کرده واستانداردهای بین المللی وابسته، فرایندها و فنون و چند نمونه مطالعه ی موردی را که خودمان انجام داده ایم ارایه می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On condition based maintenance policy

نویسندگان [English]

  • Siavash Nosrat Panah 1
  • ali asadi 2
1 Associate Professor, Imam Hossein University
2 MA In Logistics
چکیده [English]

In the case of a high-valuable asset, the Operation and Maintenance (O&M) phase requires heavy changes and more efforts than the installation (construction) phase, because it has long usage life and any accident of an asset during this period causes catastrophic damage to an industry. Recently, with the advent of emerging Information Communication Technologies (ICTs), we can get the visibility of asset status information during its usage period. It gives us new challenging issues for improving the efficiency of asset operations. One issue is to implement the Condition-Based Maintenance (CBM) approach that makes a diagnosis of the asset status based on wire or wireless monitored data, predicts the assets abnormality, and executes suitable maintenance actions such as repair and replacement before serious problems happen. In this study, we have addressed several aspects of CBM approach: definition, related international standards, procedure, and techniques with the introduction of some relevant case studies that we have carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition-based maintenance
  • Predictive maintenance
  • Prognostic and health management