تحلیل خرابی خوردگی استوانه موتور دیزل دریایی در دوره انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت توسعه قوای محرکه دینا

3 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، معاونت آماد و پشتیبانی نیروی دریایی سپاه

چکیده

بسیاری از موتورهای دریایی، ممکن است قبل و یا بعد از استفاده به­منظور تعمیرات، شروع فصل سرما و یا به دلایل متعدد دیگری برای مدت زمان مشخصی مورد استفاده قرار نگیرند. از آنجا که بعضی از قسمتهای فلزی موتور و تجهیزات جانبی، در برابر خوردگی مقاوم نیستند و در طول دوره انبارداری، در زمان عدم کارکرد موتور به روغن یا مواد محافظ آغشته نمی‌شوند، نیاز است که حتماً فرآیندهای موردنیاز حفاظت از موتور در دوره انبارداری بدرستی انجام پذیرد. این تحقیق به بررسی علل خرابی ناشی از خوردگی در استوانه (لاینر) موتور دیزل دریایی می پردازد. در این مقاله، ابتدا به فرآیند حفاظت از موتورهای دریایی و روش­های مختلفی که برای این کار در نظر گرفته می­شود، پرداخته می شود. سپس با پرداختن به استوانه سیلندر موتور دیزل دریایی تخریب شده به دلیل فرایند خوردگی در دوره انبارداری، تأثیر عدم انجام صحیح فرآیند حفاظت از موتور بر خرابی آن بررسی می‌شود. نتایج نشان می دهد که عدم تخلیه کامل سیال خنک کننده از فضای بین استوانه و سیلندر و همچنین وارد شدن رطوبت محیط به داخل محفظه نگهداری موتور به دلیل پاره کردن فویل محافظ آلومینیومی از دلایل اصلی خوردگی اتمسفری در این استوانه موتور دیزل دریایی به حساب می آیند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Root cause analysis of corrosion in a marine diesel engine cylinder during preservation

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Hosseini 1
  • Ali-Akbar Saghafi 2
  • Aghil Kazemi Alamoti 3
1 Professor of Mechanical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Master of Materials, Dina Motors Company, Tehran, Iran
3 Master of Science in Mechanical Engineering, Navy of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many kinds of marine diesel engines may not be used before or during the period of maintenance, boat overhaul, cold season, etc. Because some parts of an engine or its accessories are not corrosion resistant and during the preservation period, when the engine is no smeared with oil or any protective substance, it is required for the diesel engine to pass a process to ensure its good health. This paper presents a root cause analysis of corrosion in a marine diesel engine liner after years of preservation. So at first, methods of engine and component protection are presented in preservation process. Then, by presenting a diesel engine liner corroded during the preservation process, the effect of careless and inappropriate preservation is assessed. Results show that not complete discharge of cooling fluid from the space between liner and cylinder block and also ambient humidity entrance into engine compartment due to tearing of aluminum protective foil are the main reasons of atmospheric corrosion in this marine diesel engine liner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root Cause Analysis
  • Engine Preservation
  • Corrosion
  • Cylinder Liner
  • Marine Diesel Engine
رضایی، مهدی. روزبان، مهدی. تحلیل خرابی استوانه موتور دیزل دریایی، مجله تحقیقات موتور،  سال94، تابستان، شماره 11.
علی‌اکبری، کریم. قربانی، براتعلی. بررسی خرابی بوش سیلندر موتور دیزل کامیون سنگین، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، 1397.
 
Branco, C. M., Infantea,V. , Britoa, A.S.,  Martinsb, R.F., “A failure analysis study of wet liners in maritime diesel engines”, Engineering Failure Analysis, 9, 2002.
Cramer, S.D., A.I.H. Committee, and J. Bernard S. Covino, “Corrosion environments and industries”, Asm International, ASM Handbook, 2006.
J. Santana Rodrı́guez, F. Santana Hernández, and J. González González, “XRD and SEM studies of the layer of corrosion products for carbon steel in various different environments in the province of Las Palmas (The Canary Islands, Spain)”, Corrosion Science, 2002.
Kharshan, M., A.Y. Furman, and C. Corp., “Vapor Corrosion Inhibitors in Lubricants”, NACE International: Houston, 2005.
Miskovic, et al., “Preservation of high-performance military diesel engines using volatile corrosion inhibitors”, National Association of Corrosion Engineers, 2005.
MTU_Value Service Technical Documentation”, MTU Friedrichshafen GmbH, 2010.
Schweitzer, P.A., “Fundamentals of Metallic Corrosion”, Atmospheric and Media Corrosion of Metals, 2006.
 “SEATEK 820 PLUS: Owner's and spare parts manual”, SEATEK ADVANCED MARINE PROPULSION TECNOLOGY S.p.A, 2004.
Y. Ma, Y. Li, and F. Wang, “The atmospheric corrosion kinetics of low carbon steel in a tropical marine environment”, Corrosion Science, 2010.
Z. Wang, J. Liu, L. Wu, R. Han, and Y. Sun, “Study of the corrosion behavior of weathering steels in atmospheric environments”, Corrosion Science, 2013.