عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقلام تخصصی (مورد مطالعه؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آماد

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) (نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه میزان آمادگی تجهیزات و اقلام تخصصی در سازمان های نظامی - انتظامی موردتوجه زیادی می‌باشد زیرا افزایش عمر و کیفیت اقلام موردنظر باعث صرفه جویی فراوان در کشور می گردد. هدف اصلی تحقیق بررسی عارضه‌های موجود در فرایندهای کنترل کیفیت تأمین اقلام تخصصی سازمان مورد مطالعه بود؛ و اهداف فرعی به ترتیب بررسی عارضه های اجرای فرایندهای کنترل کیفیت در محور طراحی، بررسی عارضه های فرایندهای کنترل کیفیت در محور انطباق، بررسی عارضه های فرایندهای کنترل کیفیت در محور عملکردی و بررسی آسیب‌های فرایندهای کنترل کیفیت در محور کیفیت خدمات سازمان مورد مطالعه بودند. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و به روش پیمایشی صورت گرفته است. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، جامعه آماری تحقیق 50 نفر از مدیران، فرماندهان وکارشناسان ارشد یکی از سازمان های نظامی – انتظامی بود که از تمام آنها جمع آوری اطلاعات انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از ۴۳ گویه بررسی ‌شده در چهار محور (طراحی، انطباق، عملکردی و خدمات) ۱۴ مورد از آن‌ها دارای آسیب می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Complication of quality control processes in the supply of specialized items (case study; one of the military-police enforcement organizations)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza ebdali 1
  • Siavash Nosratpanah 2
  • Mansour Ajourlou 3
  • hasan Sarraf Joshaghani 3
1 Master science of Logistics Management
2 Associated professor of Imam Hossein university (correspond author)
3 Faculty member of Imam Hossein University
چکیده [English]

Nowadays, the level of readiness of specialized equipment and items in military-police enforcement organizations is very important because increasing the life and quality of the items in question will save a lot in the country. The main purpose of this study was to investigate the complications in the quality control processes of the specialized items of the organization under study; The sub-objectives were to investigate the complications of quality control processes in the design axis, to investigate the complications of quality control processes in the compliance axis, to investigate the complications of quality control processes in the performance axis, and to investigate the damages of quality control processes in the service quality axis. This research is of descriptive-analytical type and is in the category of applied research and has been done by survey method. A researcher-made questionnaire was used to collect field information. The statistical population of the study was 50 managers, commanders and senior experts of one of the military-police enforcement organizations, from all of whom information was collected. The results showed that out of 43 items examined in four axes (design, adaptation, performance and service), 14 of them are damaged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Control
  • product supply
  • design quality
  • product compliance
  • product performance
  • service quality and technical support
امیران حیدر، (1371)مدیریت مشارکتی از طریق گروه های کنترل کیفی، تهران. انتشارات آذین
ایشی کاوا، کارو (۱۳۷۴)، راهنمای کنترل کیفیت وترجمه زارع مهرجردی، یحیی، دانشگاه امام رضا (ع)
ایروانی، طیبه و کریم آتشکر، (۱۳۹۴) مروری بر مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت خدمات و ارزیابی قابلیت آن‌ها، کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب‌وکار
پیری، محسن، عباس خمسه و فریدون اوحدی(۱۳۹۵)، ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC)
جلوداری ممقانی، بهرام (۱۳۸۰)راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت کیفیت جامع؛ انتشارات آزاده
حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۹۰) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
دولت مدنی، مهرنوش، (۱۳۹۰) عارضه‌یابی سازمان بر اساس مدل مدیریت سبز(GMM) جهت شناسایی طرح‌های بهبود، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی. دانشگاه آزاد
سلیمانی، حامد، مصطفی زحل، (۱۳۹۵)، «مباحث نوین در لجستیک معکوس و زنجیره تأمین حلقه بسته»، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سیاسر، محمد (1398)پایان نامه کارشناسی ارشد " آسیب‌شناسی و بهبود نظام تعیین تکلیف اقلام عمومی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)
صراف جوشقانی، حسن و نجمی محمدرضا(1387)، شناخت مشخصات ساختاری سیستم کنترل کیفیت خرید (QCP)، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، تهران، گروه تحقیقاتی صنعتی تعالی سازان، دانشگاه تهران،
--------------(1391)، کتاب بازرسی نمونه‌ای در کنترل کیفیت، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی سپاه
 
کریمی گوارشکی، محمدحسین، مهدی شریفی زمانی ورامین رستم خانی(1391)، کاربرد فنون آماری مهندسی کیفیت در اجرای بهینه نظام مدیریت کیفیت
 فارسیجانی حسن،   شعبانی امیر،  ترابی پور سید محمدرضا1388)) بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کلاس جهانی. فصلنامه میثاق مدیران. شماره 47
مومیوند، مهدی، (۱۳۹۱)، طراحی مدلعارضه‌یابی سازمانی بارویکرداستراتژیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه مدیریت.
نصرت پناه، سیاوش، (۱۳۸۴). مدیریت و فرماندهی لجستیک، تهران، معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم.
وان ویل، آرجان جی، (1386). مدیریت زنجیره خرید و تأمین. ترجمه بهروز نصر آزادانی و محمود رفیعی، ارکان دانش،
همتی، حمیدرضا (۱۳۷۹)بررسی برخی از عوامل مؤثر بر عملکرد کنترل کیفیت مرکز خرید، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)
Ambrose، V. (2015).Effective Quality Control in Management of Processes, Global Regulatory Viewpoint.
Anisimova,L, (2012)،Quality Management in Purchasing,,Saimaa University of Applied Sciences Faculty of Business Administration, Lappeenranta Degree Program in International Business
Barne, J.B, Griffin,R.W. (2013). The management of organization: Strategy, Structure, and Behavior.
Brodeur,M. (2015).the Role of Organizational Diagnosis in Organizational learning, Antioch New England Graduate School.Journal of Counseling and Development, ۷۱(۶), ۶۴۲-۶۵۰
Falleta, S. (2014)."Organization Diagnostic Models ".Retrieved from
Peter, P: (2019) "Military Power" from The Journal of Military History, LIII July