اولویت بندی قابلیت های اینترنت اشیاء صنعتی در بهبود فرآیندهای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علمی و کاربردی پست و مخابرات

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف: صنایع به کمک اینترنت اشیاء می‌تواند در افزایش تولید سهم چشم‌گیری داشته باشد. قابلیت‌های های اینترنت اشیاء صنعتی  وابسته به قابلیت تجهیزات صنعتی در اتصال به شبکه است؛ با این قابلیت است که می‌توان داده جمع‌آوری و تحلیل کرد.
روش: این تحقیق به موضوع اولویت بندی قابلیت‌ها و چالش‌های پیش روی اینترنت اشیاء صنعتی پرداخته است. سئوال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه از میان قابلیت‌های اصلی اجزای اینترنت اشیای صنعتی (هوش مصنوعی، ارتباط، حسگرها، اشتغال فعال و استفاده از تجهیزات کم)، کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر قابلیت‌ها است و نیز از میان چالش‌های اینترنت اشیای صنعتی (امنیت، حریم شخصی، پیچیدگی، سازگاری و انعطاف پذیری، محدوه اتصال)، کدام یک موثر‌تر و با اهمیت تر از دیگر شاخص‌ها است. در این تحقیق پس از بررسی ادبیات تحقیق و جمع‌آوری شاخص‌ها و قابلیت‌ها ابتدا با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای اقدام به رتبه‌بندی و وزن‌دهی به این شاخص‌ها شده و از تکنیک تجزیه ‌و تحلیل شبکه‌ای برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است.
یافته ها:اولویت بندی مطلوب این قابلیت‌ها و چالش‌ها، امکان پیاده سازیِ هموارتر را برای این حوزه‌ی نو و نوآور را فراهم می‌سازد. از این رو، دراین مقاله محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است که اولویت بندی قابلیت‌های اینترنت اشیاء صنعتی در بهبود فرآیندهای سازمانی در سازمان چگونه است و نیز قابلیت‌ها، مزایا و چالش‌ها در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته و جایگاه و اهمیت هر یک مشخص گردیده است.
نتیجه گیری: تایج نشان می‌دهد که شاخص امنیت از بیشترین اهمیت برخوردار است. هوش مصنوعی در اولویت دوم است. بهینه سازی فناوری در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritize the capabilities of the industrial internet of things in improving organizational processes

نویسندگان [English]

  • mohsen gerami 1
  • Behnam Dorostkar Yaghouti 2
  • mina reza panah 3
1 Assistant Professor of Post and Telecommunication university
2 PhD student of Elmo Sanaat university of Iran
3 MSc graduate of Islamic azad university of Science and research branch
چکیده [English]

Aim and background: Industries with the help of the Internet of Things can make a significant contribution to increasing production.capabilities of industrial internet of things depend on the ability of industrial equipment to connect to the network. With this feature, data can be collected and analyzed.
 
Method:  This research addresses the issue of prioritizing the capabilities and challenges facing the industrial internet of things. The main question is which of the main capabilities of the components of the Internet of Things (artificial intelligence, communication, sensors, active engagement and use of low equipment) is one that is more effective and important than other capabilities and also among the challenges industrial internet of things (security, privacy, complexity, adaptability and flexibility, scope) which is more effective and important than other indicators. In this research, after reviewing the research literature and collecting indicators and capabilities, first, using network analysis method, these indicators are ranked and weighted. Network analysis and analysis technique are used to achieve the research goal.
 
Findings: Optimal prioritization of these capabilities and challenges allows smoother implementation for this new and innovative field. Therefore, in this article, the researcher seeks to answer the question of how to prioritize the capabilities of the Internet of Things in improving organizational processes in the organization and also the capabilities, benefits and challenges in this article are evaluated and the position and importance of each is determined.
 
Conclusion: The results show that the security index is the most important. Artificial intelligence is the second priority. Technology optimization is of paramount importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • organizational processes
  • Prioritizing
  • artificial intelligence
اکبری، خاطره (1395)، هفت موضوع داغ اینترنت اشیاء در سال 2017
پدیداران مقدم، فرهنگ و محمد هژبری بوانلو، ۱۳۹۷، بررسی روش های مدیریت موثر منابع حوزه سلامت الکترونیک در اینترنت اشیاء، کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
خدابخشی, محمد, هادی, فاطمه, مطلق ارشتنابی, کامبیز. (1395). توسعه مدیریت زنجیره تأمین از طریق بکارگیری فناوری اتوماسیون (خودکارسازی) شناسایی اینترنتی اشیای موجود در سازمان‌ها و مؤسسات. علمی اندیشه آماد, 15(56),صص 107-125.
خوشوقت سویری عیسی، قیصری محمد. بررسی پتانسیل اینترنت اشیاء مبتنی بر رایانش مه، بر طراحی و ایجاد سامانه تشخیص، هشدار و پاسخ آنی زمین لرزه. دانش پیشگیری و مدیریت بحران. ۱۳۹۷; ۸ (۲): صص۱۷۳-۱۸۶
طهرانی سیدصادق ، قیصری مهسا و محمد ، ۱۳۹۶، هوشمندسازی صنعتی با بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء (حوزه تخصصی زنجیره تامین)، نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، دانشگاه فرهنگیان
فرجی، زهره و مهتاب جمالی، ۱۳۹۷، گسترش اینترنت اشیاء جهت تحولی نو در دنیای امروز و تاثیرات آن در حریم خصوصی، دومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، همدان
فیض منش، فرزانه و طاهره ناصری بوری آبادی، ۱۳۹۷، مروری بر سامانه های پایش سلامت مبتنی بر اینترنت اشیاء، اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت، تهران، انجمن فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت،
قربانی سرکتی، محمداسماعیل و محمد غلامی، ۱۳۹۷، بررسی شاخص های شهر هوشمند با فناوری اینترنت اشیاء IOT و بکارگیری ارتباطات M2M، سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران، مشهد، موسسه علمی آموزشی و پژوهشی ارگ،
کریمی، حامد و محمود احمدی، ۱۳۹۷، بهبود حافظه پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیاء با استفاده از فیلتر بلوم، دومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، همدان.
متانی مهرداد، 1386، مبانی روش تحقیق در مدیریت، قائمشهر: مهر البنی، ۱۳۸۶.
نوذری، شیدا،1396، کاربرد اینترنت اشیاء صنعتی جهت ردیابی گازهای مضر در صنایع پتروشیمی
ویسه، علیرضا و فریدون اوحدی، ۱۳۹۷، سامانه نگهداری و تعمیرات کامپیوتری مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران
Ashton, K. (2009). That ‘internet of things’ thing. RFiD Journal, 22(7), pp.97-114.
Buckl, C., Sommer, S., Scholz, A., Knoll, A., Kemper, A., Heuer, J., & Schmitt, A. (2009, May). Services to the field: An approach for resource constrained sensor/actor networks. In 2009 International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (pp. 476-481). IEEE.
Jayavardhana،G. Rajkumar، B.،Slaven،M. Marimuthu، P. (2013). Internet of Things (IoT): A vision، architectural elements، and future directions. Future Generation Computer Systems، 29(7) ، 1645–1660.
Fidel، P.، Schlesinger، W.، & Cervera، A. (2015). Collaborating to innovate: Effects on customer knowledge management and performance. Journal of business research، 68(7) ، pp.1426-1428.
Gebus, S., & Leiviskä, K. (2009). Knowledge acquisition for decision support systems on an electronic assembly line. Expert systems with applications, 36(1), pp.93-101.
 Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems, 29(7), pp.1645-1660.
Martínez-López, F. J., & Casillas, J. (2013). Artificial intelligence-based systems applied in industrial marketing: An historical overview, current and future insights. Industrial Marketing Management, 42(4), pp.489-495.
Gronau, N., Ullrich, A., & Teichmann, M. (2017). Development of the industrial IoT competences in the areas of organization, process, and interaction based on the learning factory conceptProcedia Manufacturing9,pp. 254-261.
Da Xu, L., He, W., & Li, S. (2014). Internet of things in industries: A survey. IEEE Transactions on industrial informatics, 10(4), pp.2233-2243.
Vermesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2013). Internet of things: converging technologies for smart environments and integrated ecosystems. River publishers.
Shin, T. H., Chin, S., Yoon, S. W., & Kwon, S. W. (2011). A service-oriented integrated information framework for RFID/WSN-based intelligent construction supply chain management. Automation in Construction, 20(6), pp.706-715.
Shen, G., & Liu, B. (2010). Research on Application of Internet of Things in Electronic commerce. In 2010 Third International Symposium on Electronic Commerce and Security (pp. 13-16). IEEE.