دوره و شماره: دوره 19، شماره 73 - شماره پیاپی 19، تابستان 1399، صفحه 1-185 

مقاله پژوهشی

1. عارضه یابی فرایند های کنترل کیفیت در تأمین اقلام تخصصی (مورد مطالعه؛ یکی از سازمان های نظامی – انتظامی)

صفحه 1-26

محمد رضا ابدالی؛ سیاوش نصرت پناه؛ منصور آجورلو؛ حسن صراف جوشقانی


ترجمه

8. تامین ایمنی خدمه ی خودروی پلیس با در نظر گرفتن با تجهیزات نوین پلیس در خودرو؛

صفحه 177-195

سید عزیز رفعتی اصل؛ رضا رنجبر؛ امیر محمد حسین زاده