دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، پاییز 1393 
5. روش‌های اندازه‌گیری عملکرد سیستم لجستیک

صفحه 109-128

مهراب رامک؛ بهروز پورولی؛ محمد حسن شاهرضا


8. تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل، مدیریت فرصت‌های برون‌سپاری

صفحه 161-176

علی عسکر الهیارنژاد؛ محمد ظهرابیان؛ محسن عبداللهی