دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، تابستان 1396 
1. آسیب‌های حوزه مالی آماد و پشتیبانی سازمان‌های نظامی- انتظامی از دیدگاه مسئولین مالی

صفحه 1-22

غلامحسین نیکوکار؛ سیاوش نصرت پناه؛ علی جلال وند؛ روح‌الله نوروزی


4. طراحی مدل ارزیابی اقتصادی تعمیرات خودروهای سبک در ناجا

صفحه 61-79

علی‌اکبر حافظیه؛ حامد رضایی؛ سید جعفر آرمین


7. آینده مدیریت لجستیک در فرآیند جهانی‌شدن

صفحه 137-150

پاول سنیگا؛ وییرا سوکالووا؛ امیر صفرعلیزاده؛ مهراب رامک؛ بهروز پورولی