دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، زمستان 1396 
2. بررسی چالش‌های واگذاری اعتبارات آماد ناجا

صفحه 29-48

موسی خالقب؛ رضا مهماندار؛ علی یاوری؛ رحمت اله محمدی


5. عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد راهبردی ساپکو

صفحه 97-124

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ علی سامانی نسب