دوره و شماره: دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 18، پاییز 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا

صفحه 1-19

تقی برزگر وجهی آبادی؛ یونس وکیل الرعایا؛ عبدالله حیدریه؛ اصغر آقایی


2. بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای چانگ

صفحه 21-48

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ میلاد آقایی؛ احمد جعفر نژاد