درباره نشریه

از وظایف ذاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تولید، دریافت و چاپ مقالات علمی در حوزه زنجیره تامین و علوم روز لجستیک کشورها می باشد. فصلنامه اندیشه آماد از بدو شروع بکار تاکنون 76 شماره به چاپ رسانده که مورد توجه عموم قرار گرفته و در حال حاضر نیز  این نشریه با مجوز رسمی علمی به شماره 74680/3 مورخ 1391/04/06 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره 23151/93 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به انتشار و نمایه سازی مجله در سامانه های معتبر علمی کشور می نماید. هم اکنون فصلنامه با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی در حوزه علم لجستیک مقالات واصله به دبیرخانه نشریه را ارزیابی و هیئت تحریریه خبره و فعال فصلنامهنیز که اغلب آنان از اساتید بنام دانشگاهی کشور می باشندبا تشکیل جلسات منظم و مستمر نسبت به سیاست گذاری و هدایت مجله در بازه زمانی مشخص اقدام می نمایند.