اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

  • ارتقاء سطح علمی و تخصصی اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان آماد و پشتیبانی
  • ایجاد ارتباط علمی و انتقال تجربیات بین مراکز تحقیقات کاربردی ناجا و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
  • انتشار مقالات علمی، پژوهشی اساتید دانشگاه ها، مراکز علمی و سایر دانشگاه های کشور در زمینه علوم لجستیک
  • گسترش دانش لجستیک زنجیره تامین در سطوح کار مدیران و کارشناسان
  • اطلاع رسانی در زمینه خلاقیت و نوآوری در تجهیزات پلیس