راهنمای نویسندگان

 

روش نگارش مقالات برای فصلنامه اندیشه آماد 

(شایان ذکر است فایل تکمیلی راهنمای نویسنده، فرم تعارض منافع ، فرم تعهد نویسنده و راهنما برای ثبت نام نویسنده جهت دانلود در پایین همین صفحه بارگزاری گردیده است)

 

1-نکات ضروری

نوشتار حاضر روش آماده کردن مقالات فصلنامه اندیشه آماد را توضیح می­ دهد. این شیوه نامه براساس برخی از قابلیت­های موجود درنرم افزار Microsoft-Word 2010 تهیه شده است. نکته مهمی که لازم است برای تهیه نسخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد این است که شیوه (Style)­های مورد نیاز برای کلیه قسمت­های مقاله، در این نمونه مقاله تعریف شده اند و مؤلفان می ­توانند با استفاده از آن­ها به سرعت فایل مقاله خود را پس از انتقال محتوای آن به این فایل، با شیوه مورد نظر تطبیق دهند.

- (فونت تیتر، اندازه قلم pt12)

- نام و نام خانوادگی نویسندگان1 (فونت B Nazanin اندازه pt10 پررنگ)

- [1]عنوان علمی نویسندگان اول، نام موسسه (فونت B Mitra اندازه pt9)؛ آدرس پست الکترونیکی نویسنده (فونت Times New Roman اندازه pt 8)

-   اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات برابر با 2 سانتی­متر انتخاب شود.

-   مقالات به صورت تک ستونی تهیه خواهند شد.

-   اندازه و نوع قلم­های فارسی و انگلیسی مورد استفاده برای هر یک از موارد درجدول (1) آمده است.

-   برای قلم لاتین از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن در صورت استفاده در کنار متن فارسی همواره دو واحد کمتر از اندازه قلم فارسی خواهد بود. برای اسامی متغیرها بهتراست از قلم کج (Italic) استفاده شود و در هر حال با آنچه در روابط ریاضی بکار رفته یکسان باشد.

-   فاصله سطرها در عنوان، چکیده و متن، معمولی (Single) است.

- بند (پاراگراف)­های متن با دو صورت: با و بدون تورفتگی (Indent) نوشته می­شوند. اولین بند از مقاله و عناوین بخش­ها و زیربخش­ها میبایست بدون تو رفتگی نوشته شوند. همچنین هیچ جدول، شکل و یا عبارت ریاضی نباید در ابتدای بند قرار گیرد.

- توجه فرمایید که عنوان، نام و اطلاعات نویسند یا نویسنده‌گان و چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی متن جدا تلقی گردد

 2- تقسیمات مقاله و مندرجات صفحه اول

 

 • مقالات ارسال شده به این نشریه نباید بیشتر از 7000 کلمه باشد

 

 • عنوان مقاله گویا، شفاف و مختصر باشد (ارتباط بین عنوان مقاله با محتوای آن جزو شاخص‌های تصمیم‌گیری برای پذیرش مقالات است.).عنوان مقاله باید در عین اختصار تمام ویژگی­های کار انجام شده را مشخص کند.

 

 • مرتبه علمی نویسندگان با درج عنوان دانشگاه، دانشکده و گروه مربوطه آورده شود. افراد غیر هیأت علمی باید سطح تحصیلات خود را به همراه مشخصات دانشگاه مربوطه عنوان کنند. از ذکر عناوین مسئولیت‌های اجرایی و سایر القاب غیرعلمی بپرهیزید. آدرس پست الکترونیک نویسنده یا نویسندگان زیر نام آنها ذکر شود و نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.مشخصات انگلیسی مؤلفان مقاله نیز می­ تواند زیر اسامی انگلیسی آنان و پیش از چکیده انگلیسی درج شود.

 

 • چکیده مقاله این نوشتار دربردارنده روش نگارش مقاله، قسمت­ها و بخش­های مختلف آن، انواع قلم­ها و اندازه آن­ها است که در «فصلنامه علمی اندیشه آماد» بکار می­ روند. کلیه شیوه (Style) ­های مورد نیاز برای بخش­های مختلف مقاله، مانند عنوان، نام نویسندگان، چکیده و متن، از پیش تعریف شده و تنها کافی است که این شیوه ­ها با مقاله تهیه شده توسط مؤلف تطبیق داده شوند. از نویسندگان محترم دعوت می‌شود این شیوه­ نامه را در هنگام تهیه مقاله به دقت رعایت فرمایند که به یقین نویسنده‌گان محترم نیز آن را در راستای ارتقای کیفیت فصلنامه ضروری می­ دانند. یادآور­می شود، هیأت تحریریه از چاپ مقالاتی که خارج از روش ارائه شده در این شیوه نامه تهیه شده باشند، معذور است. در چکیده نباید هیچ گونه جزئیات، جدول، شکل، فرمول و یا مرجعی را درج نمود. باید 150 الی 300 کلمه، به‌شکل ساختارمند شامل زمینه و هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری بصورت خلاصه باشد. کلید واژههای مقاله حداقل جهار و حداکثر 7 کلمه آورده شود. تهیه و درج چکیده به زبان انگلیسی ضروری است.

 

 • مقدمه در مقالات شامل زمینۀ تحقیق و همچنین ضرورت انجام آن می‌باشد، مقدمه به سوال اصلی تحقیق منتهی می‌شود.در مقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه‏‌ای از تاریخچة موضوع و کارهای انجام شده به همراه ویژگی‏‌های آن کارها بیان می‏‌شود. در ادامه، تلاشی که درمقاله و در تبیین کار انجام شده برای رفع کاستی‏‌های موجود، گشودن گره­ها یا حرکت به سمت یافته‏‌های نو صورت گرفته است در یک یا دو پاراگراف توضیح داده می‏‌شود. در این بخش دستاوردهای علمی و فنی پژوهش نسبت به سایر پژوهش‌های  انجام شده، به‌ صورت شفاف و روشن بیان شوند به نحوی که نوآوری مقاله نسبت به سایر پژوهش­ها روشن شود.

 

 • در بخش بیان مسأله به صورت شفاف، مستند و خلاصه، مسئله‌ای که باعث شده تا محقق پژوهش را انجام دهد ذکر شود. از ذکر توضیحات اضافی، تعاریف و... در این بخش خودداری کنید.

 

 • بعد از بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تیترهای مجزا آورده شود. استفاده از منابع جدید و دست‌اول در مبانی نظری و نقد نظریات مختلف و ارائه تعاریف مبنای تحقیق در مبانی نظری و همچنین ارائه نقد پیشینه پژوهش از جمله شاخص‌های مهم در پذیرش مقالات این فصلنامه است.

 

 •  برای مقالاتی که با توجه به روش‌شناسی و ماهیت تحقیق امکان‌پذیر است، مدل مفهومی که نشان دهنده (شماتیک) روابط بین متغیرهای تحقیق است، با تشریح روابط و ذکر منابع پشتیبان آورده شود.

 

 • در بخش روششناسی پژوهش، بدون توضیحات اضافی؛ ماهیت پژوهش، روش اجرای پژوهش، جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، روش گردآوری داده و اطلاعات، ابزارهای گردآوری (به همراه توضیحات مربوط به روایی و پایایی ابزارها) و روش‌های تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات آورده شود.

 

 • در یافتههای پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل داده و اطلاعات پژوهش با جزییات مورد نیاز آورده شود. در این بخش به‌طور مختصر به معرفی ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه پرداخته شود.

 

 • در بخش بحث و نتیجهگیری، ابتدا در مورد چرایی دستیابی به یافته‌های پژوهش بحث شده و در ادامه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه پیشین مقایسه شود. در این مقایسه از ذکر مطالب کلی پرهیز شود و دقیقاً وجه تشابه و تمایز پژوهش جاری با تحقیقات دیگر مشخص شود.

 

 • در بخش پیشنهادها، پیشنهادهای مستخرج از پژوهش ارائه می‌شود و دقیقاً باید مشخص شود که هر پیشنهاد براساس کدام یافته یا یافته‌های پژوهش ارائه شده است.

 

 • درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش در صورت وجود

 

هر مقاله، به‌ جز مندرجات صفحه اول، باید شامل مقدمه، متن، نتیجه و در نهایت مراجع باشد و سایر قسمت­ها شامل تقدیر و تشکر، نمادگذاری­ها و دیگر ضمایم همگی در انتهای مقاله بعد از نتیجه و قبل از مراجع قرار می­ گیرند. همچنین درصورت وجود، کلیه زیرنویس­ها در انتهای مقاله بعد از مراجع آورده شوند. فاصله عناوین بخش­ها و بندهای جدید از بند قبلی نیز pt 12 در نظر گرفته شده است و نیازی به رها کردن یک سطر نیست.

 

3- ویژگی­های متن

مطالب اصلی در این بخش درج می‏‌شوند که باید شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مساله و راه ­حل ارائه شده باشند. بهتر است برای نتایج پژوهش یک بخش مستقل که درآن ارزیابی و اعتبار نتایج نیز بحث شده باشد، اختصاص داده شود. شکل­ها، جدول­ها و روابط ریاضی بکار رفته در متن همگی باید مربوط به متن باشند و در متن از آن­ها استفاده شده و توضیح داده شده باشند.

در نوشتن متن تلاش شود تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب مصون بماند. تمام جملات دست­کم یک بار مرور شوند تا از کامل بودن و صحت آن­ها از نظر دستور زبان فارسی اطمینان حاصل شود. دقت شود که جملات یک بند (پاراگراف) زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند. 

4- ویژگی­های نتیجه و جمع­بندی

در این بخش، نکات مهم درکار انجام شده به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می‏‌شود. سهم علمی مقاله (Contribution) باید در بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود. هرگز عین مطالب چکیده دراین بخش آورده نشود. بخش نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند، نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند، و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد.

5- ویژگی­های مراجع

مراجع به ترتیب ارجاع به آن­ها در متن و به نحوی که در انتهای این نوشتار آمده است قرار داده می­شوند. دقت شود که تمام مراجع باید بر اساس استاندارد APA (نویسنده، سال، شماره صفحه)‌ در متن مقاله اشاره شده باشند. مثال­های مندرج در انتهای این مقاله نمونه، برای حالات زیر و برای هر دو زبان فارسی و انگلیسی درنظر گرفته شده‏‌اند:

1-          کتاب­ها [1]- [4]

2-          پایان نامه­ ها و طرح­های پژوهشی [5]، [6]

3-          بخش­هایی از یک کتاب که نویسندگان متعدد دارد [7]

4-          مقالات مندرج در مجلات [9]، [10]

5-          مقالات همایش­ها [11]، [12]

6-           منابع اینترنتی [13]، [14]

 

6- قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده­ نویسی است. بهتر است تلاش شود از جملات رسا، گویا و در حد امکان کوتاه استفاده شود. جداسازی اجزای مختلف متن یک بخش با استفاده از پاراگراف­بندی نیز کمک زیادی به روانی و سادگی فهم مطلب می ­کند. بند (پاراگراف)­ های طولانی نیز مانند جملات طولانی می ­توانند خسته­ کننده بوده، خواننده را سردرگم کنند. یک بند نمی ­تواند بیش از 10 تا 15 سطر از یک ستون را به خود اختصاص دهد.

تا جای ممکن از بکارگیری کلمات «می ­باشد»، «گردید»، «بوده باشد» و مانند آن­ها که تکلف­آور یا غلط مصطلح و یا غیرشیوا هستند، اجتناب شود. کلمات روان و ساده مانند «است» و «شد» می­ توانند اغلبِ مفاهیم را براحتی منتقل کنند. استفاده از کلمات دشوار و غیر معمول چنانچه دلیل توجیهی روشنی وجود نداشته باشد، موجب پیچیده­ شدن و ایجاد اشکال در فهم خواننده خواهد بود.

در حد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است. برای مثال استفاده از ترکیب «لذا» به جای «پس»، «برای همین» یا «به همین دلیل» توجیهی ندارد. همین­طور، کلمة «جهت» که معنای آن «سَمت» است، نمی‏‌تواند جایگزین خوبی برای کلمه روانی مثل «برای» باشد.

برای لغات فنی نیز تا آنجا که ممکن است همین الگو پیاده شود. بدون تردید کلمه «پردازش» زیباتر از «پروسس» و معادل فارسی «ریزپردازنده» مناسب‏‌تر از «میکروپروسسور» است. در این گونه موارد چنانچه احتمال عدم آشنایی خواننده با معادل فارسی وجود داشته یا اصطلاح غیرفارسی معمول­تر است، لازم است در اولین کاربرد کلمه فارسی منشأ غیرفارسی آن بصورت آخرنویس و یا اگر تعداد این موارد اندک است، داخل پرانتز و درمقابل آن کلمه آورده شود.

اگر ناچار باید کلمات انگلیسی در لابلای جملات گنجانده شوند، فاصله کافی بین آن­ها و کلمات فارسی در نظر گرفته شود. چنانچه در مقاله از مختصر نویسی استفاده شود، لازم است در اولین استفاده تفصیل آن خلاصه نویسی بصورت آخرنویس آورده شود. چنانچه مختصرنویسی در چکیده آورده می ­شود، تعریف آن باید درهمان چکیده و بدون فاصله ذکر شود. در هیچ مورد از زیرنویس استفاده نشود.

7- علامت گذاری

درکاربرد پرانتز باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده، درصورت حذف خللی به آن وارد نمی‏‌شود. درمقابل، گیومه برای برجسته کردن جزئی از جمله بکار می‏‌رود.

پرانتز‌ها (Paranthesis) و قلاب‌ها [Brackets]، ابروها {Accolades} و گیومه‏‌ها «Quotations» باید به کلمات داخل خود متصل بوده و از کلمات قبل و بعد از بیرون آن به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند.

خطوط تیره (Hyphen) همواره از کلمات قبل و بعد خود یک حرف فاصله داشته باشند، مگر آنکه قبل یا بعد آن­ها عدد باشد که باید به آن بچسبند.

دقت شود که تمام نقاط اخر جملات، دونقطه، ویرگول (کاما) و ویرگول نقطه باید به کلمه قبل ازخود بچسبند و از کلمه بعدی فقط یک حرف فاصله بگیرند. ویرگول می­تواند اجزای یک جمله را درجایی که نیاز به مکث هست، ازهم جداکند؛ حال آنکه ویرگول نقطه برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بکار می‏‌رود.

در جایی که نیاز به یک حرف فاصلة خالی بین کلمات وجود ندارد، از آن استفاده نشود؛ مگر آنکه کلمات درهم روند و خوانایی جمله یا عبارت کاهش یابد؛ مانند وقتی که دوحرف یکسان از انتهای یک کلمه و ابتدای کلمه بعدی به دنبال هم قرار می­گیرند، مثل: «با استفاده».

برای افزایش خواناییِ متن، درصورت لزوم، ازعلامتِ کسره وحرف «ی» بعداز «های غیر ملفوظ» یا حرف «ة»، بویژه وقتی تتابع اضافات ضروری است، استفاده شود.

8- املا

درستی نوشتار براساس قواعد املای فارسی ضروری است. در اینجا به عنوان مواردی که اشتباه درآن زیاد اتفاق می­افتد، به چند مورد اشاره می‏‌شود. لازم است با مراجعه به کتاب‏‌های موجود در این زمینه، به این موضوع دقت کافی مبذول شود.

در افعال مضارع و ماضی استمراری که با «می» شروع می­شوند، دقت شود که درعین جدانوشتن، از جزء دیگر فعل جدا نیفتد. برای این منظور باید از «فاصلةمتصل» که چند نوع مختلف دارد، استفاده شود. همین­طور، درنوشتن «ها»ی جمع، آن را از کلمه جمع بسته شده جدا می‏‌نویسیم؛ مگر در کلمات فارسی تک هجایی که ازشیوه متصل­نویسی استفاده می­شود.

بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود، مگر آنکه این حرف جزء یک فعل یا صفت یا قید باشد؛ مانند: «بکاربستن»، «بجا» و «بندرت». در نوشتن سایر کلمات مرکّبِ فارسی نیز، اگر کلمه در مفهوم واحد بکار می­رود، اتّصال، و اگر هر جزء آن هنوز با جزء مفهوم متناظر است، جدانویسی بوسیلة فاصلةمتصل رعایت شود؛ مانند: «گفتگو»، «می‏‌رود» و «کف‌ساز».

کلمات فارسی یا لاتین نباید باقواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس «پیشنهادها» صحیح و «پیشنهادات» اشتباه است.

درمورد کلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد که دراین مقاله نمی‏‌گنجد، اما برای نمونه به املای کلمات «مساله»، «رئیس»، «مسؤول» و «منشأ» دقت شود. همچنین، همزه درانتهای کلماتی که به الف ختم می­شوند، نوشته نمی شود و درصورت اضافه شدن به کلمه بعدی از «ی» استفاده می‏‌شود: «القا شده»، «بالایی» و «اجرای برنامه».

9- اشکال، جداول و عبارات ریاضی

مناسب بودن وضعیت شکل­ها، جدول­ها و روابط ریاضی در قابل درک­بودن مقاله نقش اساسی دارد. توصیة اکید آن است که برای تولید تمام این سه عنوان از قابلیت­های موجود در خود نرم افزارWord استفاده شود؛ چراکه دراین خصوص محدودیتی وجود ندارد.

جداول و اشکال باید در وسط ستون تنظیم شوند.

برای اجرای صفحه­ بندی مطلوب می‌توانید از سطرهای اضافه که قبل یا بعد از اشکال، جداول یا مراجع درج می­ کنید، بهره ببرید.

در طراحی جداول دقت شود که کمترین خطوط مورد نیاز بکار رود واز درج خطوط اضافی وبویژه پررنگ (بیش از  pt¾) اجتناب شود. درصورت لزوم می‏‌توان از خط کشی دوخط بهره گرفت. اغلب جداول نیازی به درج خطوط در دوسوی خود یا بین سطور مشابه ندارند. برای این کار از وضعیت No Border استفاده شود، مانند.

10- شکل­ها

در مورد اشکال، چنانچه امکان Copy | Past  از نرم ­افزار اصلی تولیدکننده‏‌ی شکل (یا گراف) موجود نباشد، از ابزار Insert | Picture استفاده شود. برای این منظور لازم است شکل مورد نظر از پیش بصورت یک فایل ذخیره شده باشد. سعی شود شکل از نرم افزار مستقیماً به محیطWord آورده شده و با استفاده از ابزار Edit Picture بازبینی و ویرایش شود. دقت شود که ویژگی Layout درشکل بصورت In line with text و دریک سطر مستقل درج شده باشد تا درصفحه­بندی مشکلی بوجود نیاید. درهر حال، اشکال باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی و داخل همان کادر متن در مقاله درج شوند و با سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند. هرگز از اسکن کردن شکل چاپ شده استفاده نشود. سعی شود برای وضوح هرچه بیشتر شکل­ها، با بزرگ­کردن شکل از تمام عرض ستون استفاده شود.

عدم رعایت قواعد برچسب­ گذاری و واحدنویسیِ محورها در نمودارها اغلب موجب کاهش رسایی مقاله می­ شود. برای کلیه محورها بجای استفاده از حروف و نمادها از کلمات استفاده شده و واحد هریک داخل پرانتز یا قلاب قرار داده شود. مانند: Time [sec] بجای فقط  t.

اگر از اشکال منابع دیگری در مقاله خود استفاده می­کنید، ضروری است که نام و نشانی منبع در زیر شکل ذکر شده یا به شماره مرجع درفهرست مراجع ارجاع شود.

سیستم واحدها

سیستم واحد قابل قبول سیستم بین‌المللی (SI)[iii] بوده و در مواقع ضروری معادل آن در سیستم واحدهای دیگر در داخل پرانتز به‌کار رود.

5- شماره­گذاری و ارجاع

کلیه جداول، شکل­ها و روابط ریاضی باید با استفاده از ابزار Insert | Reference | Caption شماره­ گذاری شوند. استفاده از این ابزار امکان آن را برای کاربر ایجاد می­ کند که در صورت جابجا شدن هر یک از این موارد، نیازی به تصحیح شماره ­گذاری­ها نباشد، چراکه نرم­افزار بطور خودکار این کار را انجام می­ دهد. همچنین ارجاع به شماره­گذاری­ هایی که به روش مزبور انجام شده باشد، به سادگی و با استفاده از ابزار Insert | Reference | Cross-reference میسر است.

برچسب­های لازم برای این نحوه شماره گذاری و ارجاع در الگوی حاضر (همین فایل) پیش­بینی شده­ اند. مؤلفان می ­توانند با استفاده از Copy | Past  این برچسب­ها بطور مکرر بکار بگیرند. کلید F9 برای به روز کردن شماره گذاری­ها و ارجاعات به آن­ها به‌کار می‏‌رود.

در ارجاع به بخش­های مختلف مقاله باز هم باید از ابزار Insert | Reference | Cross-reference | Numbered item  استفاده شود.به ­طوری­که شماره رابطه در انتهای سمت راست ستون سمت راست، و خود رابطه ریاضی در انتهای سمت چپ ستون سمت چپ درج شود. ارجاع به روابط ریاضی همواره باید بعد از درج خود آن روابط در متن صورت گیرد. برای ارجاع به روابط ریاضی تنها از شماره آن­ها در داخل پرانتز استفاده شود؛ مانند (1)، و از عباراتی مانند «رابطه (1)» یا «معادله­ی (1)» استفاده نشود؛ مگر آنکه جمله­ای با ارجاع به یک رابطه ریاضی آغاز شود، یا تأکید بر معادله­بودن آن مورد نظر باشد.

برای ارجاع به مراجع نیز تنها از استاندارد گفته شده استفاده شود، مگرآنکه جمله با عبارتی مانند: «در مرجع [1] ...» آغاز شود. برای ارجاع به چند مرجع، و نیز حالت‌های مرجع دهی به استاندارد APA مراجعه شود.

شماره­ گذاری برای دسته بندی­ها، الگوریتم­ها و سایر تقسیم­ بندی­های عادی داخل متن می­تواند با اعداد یا حروف دلخواه، به نحوی که تداخلی پیش نیاید، انجام شود.

11- نتیجه و جمع­بندی

جمع‌بندی نتایج اصلی و مهم از تحقیق، در این بخش ذکر شود. در این مقالة نمونه، مشخصات یک مقاله آماده به چاپ برای فصلنامه اندیشه آماد بیان شد. مهم‌ترین مشخصات عبارتند از: ابعاد و حواشی صفحه و ستون­ها، نحوه تهیه عنوان و چکیده به فارسی و انگلیسی، بخش­های ضروری، نحوه شماره­گذاری بخش­ها و زیربخش­ها، نحوه شماره ­گذاری جدول­ها، شکل­ها و روابط ریاضی و ارجاعات به آن­ها، فهرست­ بندی، مرتب­ سازی و شماره­گذاری مراجع و بالاخره اندازه ونوع قلم­ها.

نویسندگان محترم مقالات تلاش نمایند تا با توجه به نکات مطرح شده، ضمن آشنایی با ابزارهای قابل استفاده در نرم­ افزار، مقالات پذیرفته شده را به سرعت برای چاپ آماده سازند.

12- تقدیر و تشکر

بخش تقدیر و تشکر به طور مختصر و در یک بند تنظیم شود. تهیه­ کننده این شیوه­نامه پیشاپیش از اساتید و مؤلفان محترم که در راستای ارتقای کیفی یازدهمین فصلنامه اندیشه آمادیاری می­کنند، سپاسگزاری می­نماید.

13- ضمائم

موضوعات مرتبط با متن مقاله که در یکی از گروه­های زیر قرار می‏‌گیرند، در بخش ضمائم آورده شوند:

-   اثبات­های ریاضی یا عملیات ریاضی طولانی،

-   داده و اطلاعات نمونه (ها)ی مورد مطالعه (Case Study) چنانچه طولانی باشند،

-   نتایج کارهای دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد،

-   مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها (فهرست علائم)، چنانچه طولانی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد.

فهرست علائم (در صورت لزوم)

محل فهرست علائم قبل از مراجع است. ابتدا علائم انگلیسی به ترتیب الفبا و سپس علائم یونانی به ترتیب الفبا (ترجیحا همراه با واحد آن­ها) تایپ شود. در بالای حروف یونانی نوشته شود

14- مراجع

[1]

نام خانوادگی، نام (مؤلفان و مترجمان)؛ عنوان اصلی کتاب: عنوان فرعی کتاب (جزئیات عنوان کتاب در صورت وجود داخل پرانتز)، نام سایر افراد دخیل در تألیف یا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار به عدد.

15- از درج آمار و ارقام محرمانه و خیلی محرمانه در مقالات خودداری کنید درصورت مشاهده آمار مورد نظر مقاله چاپ نمی گردد یا به صورت نقاص بارگذاری می گردد.

16- فایل راهنمای نویسندگان بصورت کامل همراه با جداول

17- فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

18- فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

19 - راهنما جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید