بانک ها و نمایه نامه ها

این فصلنامه در سایت های زیر نمایه می شود:

سامانه یکپارچه نشریات ناجا

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرسhttps://ecc.isc.gov.ir/showJournal/25608l

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جها دانشگاهی (SID) به آدرس https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=48724l

بانک اطلاعات نشریات کشور( magiran ) به آدرس https://www.magiran.com/magazine/7238l